Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

S-Anti-HCV

Akkreditering Alternativt navn: Antistoff mot hepatitt C virus (HCV), Hepatitt C

Indikasjoner

Mulig akutt eller kronisk hepatitt, risikoadferd (sprøytemisbruk, ubeskyttet sex med tilfeldig partner), som ledd i smitteoppsporing/utredning, utredning av tidligere blodtransfunderte pasienter, utredning av pasienter fra land hvor HCV-infeksjon er vanlig.

Referanseområde

Referanseområde Enhet
NEG (<0,8) Indeks

Tolkning

Negativ <0,8
0,8 - 0,9 Grenseverdi
≥1,0 Positiv

Positivt resultat indikerer HCV infeksjon og 70 - 80% av disse pasientene vil være smitteførende. Dette avklares med HCV-RNA analyse. Hvis HCV-RNA er negativ skal det utføres en konfirmerende antistofftest, (Anti-HCV konf.). Risiko for smitte er lavere enn for HBV og smitte blir sjelden overført seksuelt, eller vertikalt fra mor til foster. Les mer.

Norsk bruksnavn: P-Hepatitt C virus (HCV) IgG
NLK-kode: NPU12894
Analysenummer: 702
Forkortet analysenavn: ANTI-HCV

Prøvemateriale og mengde

1 mL serum

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 4 eller 5.