Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

CYP-screening

Alternativt navn: Cytokrom P450, genetisk analyse av CYP2C9, CYP2C19 og CYP2D6

Indikasjoner

Rekvireres kun på spesielle indikasjoner, f eks bivirkninger, terapisvikt, langvarig og komplisert medikasjon som f eks ved schizofreni, bipolar lidelse, fibromyalgi, reumatisme, hjerte/karsykdom, avvikende forhold mellom dose og serumkonsentrasjon, avvikende forhold mellom legemiddel og metabolitt.

Tolkning

Langsom legemiddelomsetning er aktuelt for CYP2C9, CYP2C19 og CYP2D6. Langsom legemiddelomsetning kan gi høy serumkonsentrasjon i forhold til dose, høyt forhold mellom hovedsubstans og metabolitt samt økt risiko for bivirkninger.
Ultrahurtig legemiddelomsetning er kun aktuelt for CYP2D6. Ultrahurtig legemiddelomsetning kan gi lav serumkonsentrasjon i forhold til dose, lavt forhold mellom hovedsubstans og metabolitt samt økt risiko for terapisvikt. Se Farmakogenetikk for hvilke medikamenter som er aktuelle ved de forskjellige CYP’er.

Merknad

Prøven blir oversendt til annet laboratorium (Diakonhjemmet) for analysering, og resultatet blir formidlet direkte fra laboratoriet.

Analysenummer: 830
Forkortet analysenavn: CYTOKROM

Prøvetakingsrutiner

Prøven bør oppbevares i kjøleskap dersom den ikke sendes med en gang.

Prøvemateriale og mengde

3 mL EDTA-blod

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 1.