Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

fS-Insulin

Indikasjoner

Utredning av hypoglykemi.

Referanseområde

Referanseområde Enhet
18 - 173 pmol/L

Tolkning

Insulin har en meget kort halveringstid i blodet. En tilfeldig prøve reflekterer således dårlig den insulinmengden som utskilles fra beta-cellene i pankreas. C-peptid har derimot lengre halveringstid i blodet og gir derfor et bedre mål på den endogene insulinproduksjonen. Insulinverdien må sees i sammenheng med samtidig målt glukose. Høye verdier sees ved: Insulinom og etter injeksjon av insulin. Kan også sees ved type 2 diabetes (insulinresistens), adipositas, Cushing syndrom, steroidbehandling, akromegali, leversykdom og ved bruk av p-piller (østrogeneffekt). Insulin stiger kraftig etter et måltid, og det er derfor avgjørende for vurderingen at prøven er tatt fastende. Lave verdier sees ved: Type 1 diabetes.

Merknad

På grunn av kort holdbarhet må prøven tas på våre prøvetakingsstasjoner, eller leveres til laboratoriet alle dager unntatt fredag.

Analysen utgår fra vårt rutinerepertoar.

Norsk bruksnavn: P-Insulin (fPt)
NLK-kode: NPU02497
Analysenummer: 156
Forkortet analysenavn: INSULIN

Pasientforberedelser

Faste fra midnatt før prøvetaking.

Prøvemateriale og mengde

1 mL serum.

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 4 eller 5.