Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

S-Kalium

Akkreditering Alternativt navn: K

Indikasjoner

Væske- og elektrolyttbalanse. Syre/base-forstyrrelser. Væsketap. Binyrebarkfunksjon. Thiazidbehandling.

Referanseområde

Referanseområde Enhet
3,6 - 5,0 mmol/L

Varsling: Verdier under 2,0 mmol/L og over 6,5 mmol/L vil bli varslet til pr telefon.

Tolkning

Høye verdier ved insulinmangel, acidose, hypoksi, hemolyse, digitalisforgiftning, forbrenning, vevsknusninger, resorpsjon av hematomer og av blod fra tarmtractus, oligurisk nyreinsuffisiens, ukompensert Addisons sykdom.
Lave verdier ved thiazidbehandling, brekninger, diaré, alkoholisme, laksantia, overdreven lakrisspising, metabolsk alkalose, insulinbehandlet diabetisk ketoacidose, Cushings syndrom.
Den vanligste årsaken til hyperkalemi er uheldig prøvebehandling (taking/oppbevaring/transport), og det er viktig å vurdere dette opp mot en mulig reell hyperkalemi.
Faregrensene regnes å være <3 og >6,5 mmol/L.

Merknad

Fra 20.06.2018 innfører Fürst automatisk etterrekvirering av s-magnesium ved s-kalium ≤ 3,0 mmol/L.

Mange pasienter med hypokalemi har samtidig hypomagnesemi. En samtidig mangel av magnesium og kalium kan forverre hypokalemien og de negative virkningene av lavt kaliumnivå. Ofte vil ikke hypokalemien respondere på behandling med kaliumtilskudd, dersom pasienten samtidig har en ubehandlet hypomagnesemi. Det anbefales derfor at en eventuell hypomagnesemi behandles parallelt med hypokalemien.

Forskjell på to prøvesvar hos samme pasient?


Analytisk variasjonskoeffisient:
Biologisk variasjonskoeffisient:
Total variasjonskoeffisient:

Norsk bruksnavn: S-Kalium
NLK-kode: NOR25614
Analysenummer: 020
Forkortet analysenavn: S-KALIUM

Prøvetakingsrutiner

Ingen eller lett og kortvarig stase ved prøvetakingen. Prøven må sentrifugeres og serum skilles fra koagelet innen 2 timer etter prøvetaking.

Prøvemateriale og mengde

1 mL serum fritt for synlig hemolyse.

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 4 eller 5.