Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

S-Kalsium, korrigert

Akkreditering Alternativt navn: Albuminkorrigert kalsium

Indikasjoner

Mistanke om, eller påvist hypo- eller hyperkalsemi. Hvis Kalsium er under 2,15 mmol/L vil Albumin bli rekvirert automatisk, og kalsiumverdien vil bli korrigert.

Referanseområde

Kjønn Alder Referanseområde Enhet
Kvinne 13 - 49 år 2,17 - 2,47 mmol/L
Kvinne > 50 år 2,17 - 2,53 mmol/L
Mann 13 - 49 år 2,17 - 2,47 mmol/L
Mann > 50 år 2,17 - 2,53 mmol/L

Varsling: Verdier under 1,8 mmol/L og over 3,2 mmol/L vil bli varslet pr telefon.

Fullstendig referansetabell

Tolkning

Det er den frie delen av totalkalsium ( Ca++) som reguleres og er biologisk aktiv. Ca 45 % av kalsium i plasma foreligger som kompleks til albumin som viser betydelig inter- og intraindividuell variasjon. Dersom det samtidig er rekvirert S-Albumin og S-Kalsium vil det automatisk regnes ut en korrigert kalsiumverdi etter formelen
Kalsium korrigert = S-Kalsium - 0,02 x (S-Albumin - 41,3).
Eksempel: 1,85 - 0,02 x (24 - 41,3) = 2,20. Se Kalkstoffskiftet.

Norsk bruksnavn: P-Kalsium albkorr.
NLK-kode: NOR15246
Analysenummer: 063
Forkortet analysenavn: KALSKORR

Prøvemateriale og mengde

1 mL serum

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 4 eller 5.

Relaterte sider