Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

S-Karbamazepin total

Akkreditering Preparat: Tegretol, Trimonil

Indikasjoner

Start og kontroll av karbamazepinbehandling.

Varsling: Verdier over 60 µmol/L vil bli varslet pr telefon.

Terapeutisk område

Referanseområde Enhet
15 - 45  (sum karbamazepin + karbamazepin-10,11-epoksid) µmol/L

Referanseområdet gjelder ved monoterapi og for behandling av epilepsi.

Tolkning

Verdier over det terapeutiske området er uttrykk for økt intoksikasjonsrisiko, mens verdier under medfører risiko for manglende terapeutisk effekt. Se Medikamentanalyser som terapikontroll.
På grunn av at karbamazepin induserer egen metabolisme kan det være nødvendig med doseøkning etter om lag 2 ukers bruk.

Halveringstid: 16 - 36 t (avhengig bl a av grad av enzyminduksjon).

Merknad

Farmakologisk aktiv metabolitt (karbamazepin-10,11-epoksid) bestemmes også. 

Analysen utføres på Diakonhjemmet Sykehus, Senter for Psykofarmakologi (SFP)

Norsk bruksnavn: P-Karbamazepin
NLK-kode: NPU01457
Analysenummer: 099
Forkortet analysenavn: S-KARBA

Pasientforberedelser

Prøven tas medikamentfastende 12 - 24 timer etter siste dose.

Prøvetakingsrutiner

Oppgi alle legemidler, dosering og tidspunkt for siste dose og prøvetaking.

Prøvemateriale og mengde

1 mL serum. Tas på rør uten tilsetning (ikke gel).

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 6 for innsendingsrøret.