Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Mycoplasma genitalium makrolid resistens gen

Alternativt navn: M. genitalium resistens. M. genitalium res. gen.

Indikasjoner

Det undersøkes på M. genitalium makrolid resistens gen når det er funnet M. genitalium i innsendt prøve.

Referanseområde

Referanseområde
NEG

Tolkning

Hvis mutasjon i resistens genet ikke påvises (negativ) kan anbefalt førstevalgsbehandling brukes: Azitromycin: 500 mg 1. dag, deretter i 4 dager 250 mg daglig).

Ved påvist mutasjon i resistensgenet er anbefalt behandling Moksifloksacin 400 mg tabletter x 1 i 7 dager.

Merknad

Analysen er basert på real-time (sanntids-) PCR som påviser de vanligste genotypene for makrolidresistens hos M. genitalium.

Moksifloksacin må forskrives på godkjenningsfritak.

Analysenummer: P80
Forkortet analysenavn: MYGENRES

Prøvetakingsrutiner

Urinprøve er spesielt nyttig ved rutineundersøkelser hos menn uten symptomer. Hos kvinner er penselprøve fra cervix noe mer sensitiv enn urinprøve. Urinprøve bør tas minimum 2 timer etter siste vannlating; de første 8 - 10 mL av urinen samles opp. Prøven må oppbevares i kjøleskap etter taking og sendes så snart som mulig til laboratoriet. Urinprøven er holdbar 6 dager i kjøleskap.

Prøvemateriale og mengde

8 - 10 mL urin (uten tilsetninger).
Pensel (Copan eSwab i Amies transportmedium) fra vagina, cervix eller urethra. (Alternativt fra anus).

Merking

Urin: Benytt etikett med strekkode med 
sluttsiffer 8.

Pensel: Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer A eller B.