Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

S-Østradiol

Akkreditering Alternativt navn: Østradiol-17-beta

Indikasjoner

Utredning av infertilitet og amenoré. Overvåking ved ovulasjonsinduksjon i forbindelse med in vitro fertilisering (IVF). Postmenopausal blødning.

Referanseområde

Kvinner ≥ 12 - 44 år, tidl. folikkelfase 0 - 0,30 nmol/L
Kvinner > 55 år 0 - 0,12 nmol/L
Menn 0 - 0,17 nmol/L

Fullstendig referansetabell

Tolkning

Høye verdier ved stor leverskade, ved pubertas praecox hos kvinner, østrogenproduserende tumores hos menn. Lave verdier ved nedsatt follikkelfunksjon. Se Hypofyse- og kjønnshormoner.

Forskjell på to prøvesvar hos samme pasient?


Analytisk variasjonskoeffisient:
Biologisk variasjonskoeffisient:
Total variasjonskoeffisient:

Analysenummer: 132
Forkortet analysenavn: S-ØSTRAD

Prøvetakingsrutiner

Prøvetidspunktet avhenger av problemstillingen. Ved enkelte problemstillinger er det viktig å få opplyst dato for siste menstruasjon.

Prøvemateriale og mengde

1 mL serum

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 4 eller 5.