Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

U-THCA/Kreat ratio

Akkreditering Alternativt navn: THC-syre ratio, THCAratio

Indikasjoner

Dette analysesvaret vil bli utgitt dersom det er rekvirert «Cannabinoider» og «Spesifikk analyse ved positiv screening» samt at begge analysene er positive.

Referanseområde

Referanseområde
-

Referanseområde

Ingen

Tolkning

Analysesvaret fremkommer ved at konsentrasjonen av THC-syre (THCA) i nmol/L divideres på kreatinin-konsentrasjonen i mmol/L. Denne ratioen er grunnlaget for fortolkningen av prøvegivers inntak av cannabis i tiden forut for prøvetakingen. Fortolkning av dette svaret må gjøres med forsiktighet, da det er betydelig biologisk variasjon av stoffer i urin. Inntil 50% økning må i enkelte tilfeller kunne godtas som ikke nytt inntak.

En brukerdose med cannabis (Hasjisj eller marihuana) vil normalt kunne påvises i urin inntil 3-4 døgn etter inntaket. Dersom det har vært inntatt store doser daglig over tid, kan ratioen falle med en halveringstid på opp mot 1-2 uker gjennom 4-8 uker eller lenger.

Generelt vil verdier over 100 gjenspeile et helt nylig inntak som har funnet sted i løpet av de siste to døgn. Videre vil verdiene vanligvis falle ned under 20 i løpet av den første uken etter inntaket. For sikkert å kunne påvise fallende verdier bør det sendes inn minst en, helst to prøver ukentlig til resultatene er helt negative.

Analysenummer: 660
Forkortet analysenavn: CAN/KREA

Prøvetakingsrutiner

Det er viktig med sikker identifikasjon av prøven.
Se rusmiddelanalyser.

Prøvemateriale og mengde

5-10 mL urin

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 8.