Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

S-Tramadol

Preparat: Nobligan, Tramagetic

Indikasjoner

Kontroll, doseendring, bivirkninger, terapisvikt.

Terapeutisk område

Referanseområde Enhet
<3000 nmol/L

Tolkning

Høye verdier innebærer økt risiko for bivirkninger.
Halveringstid: 6 timer

Merknad

Analysen utføres på Diakonhjemmet, senter for Psykofarmakologi (SFP).

Analysenummer: 395
Forkortet analysenavn: TRAMADOL

Pasientforberedelser

Prøven tas medikamentfastende 12 - 24 timer etter siste dose.

Prøvetakingsrutiner

Oppgi alle legemidler, dosering og tidspunkt for siste dose og prøvetaking.

Prøvemateriale og mengde

1 mL serum. Tas på rør uten tilsetning (ikke gel).

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 6 for innsendingsrøret.