Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

S-TSI

Akkreditering Alternativt navn: Thyreoidea stimulerende immunglobulin

Indikasjoner

Påvisning av Graves sykdom og følge eventuell behandling med thyreostatika.

Referanseområde

Referanseområde Enhet
<0,55 IU/L

Tolkning

TSI stimulerer TSH reseptorer i glandula thyreoidea til økt utskillelse av thyroksin og trijodthyronin og kan føre til hyperthyreose. En blokkerende effekt og hypothyreose ses ikke. Påvisning av TSI er følgelig en mer spesifikk markør for Graves sykdom enn TRAS.

Melding

Fra 30. mai 2016 vil vår TRAS-analyse erstattes med analyse av TSI (thyreoidea stimulerende immunglobulin).

Norsk bruksnavn: P-TSI (IS 08/204)
NLK-kode: NPU56169
Analysenummer: A97
Forkortet analysenavn: S-TSI

Prøvemateriale og mengde

0,5 mL serum

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 4 eller 5.

Relaterte sider