Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

S-Zolpidem

Preparat: Stilnoct

Indikasjoner

Kontroll, misbruk, bivirkninger.

Terapeutisk område

Referanseområde Enhet
<100 nmol/L

Tolkning

Terapeutisk område er basert på serumkonsentrasjoner som normalt oppnås ved terapeutiske doser. Medikamentet er potent og en serumkonsentrasjon på 600 nmol/L kan gi en påvirkning som svarer til 1,2 promille alkohol jfr. Veitrafikklovens forskrift om faste grenser.
Halveringstid: 2 - 3 timer

Merknad

Analysen utføres på Diakonhjemmet, senter for Psykofarmakologi (SFP).

Analysenummer: 406
Forkortet analysenavn: ZOLPIDEM

Prøvetakingsrutiner

Oppgi alle legemidler, dosering og tidspunkt for siste dose og prøvetaking.

Prøvemateriale og mengde

1 mL serum. Tas på rør uten tilsetning (ikke gel).

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 6 for innsendingsrøret.