Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Fürst Forum

Fürst Forum er et nettbasert verktøy som sikrer samspillet mellom legekontor og laboratoriet, ved elektronisk rekvirering og svarrapportering. Med Fürst Forum er du online med vår sentrale database.

Les mer på Fürst Forums nye nettsider: www.furstforum.no

Brukerveiledning (pdf) kortversjon (2 sider)

Brukerveiledning (pdf) (36 sider)

Brukerveiledning (pdf) institusjon

Kort demonstrasjonsvideo (med lyd)

Forum er enkelt å installere.
Ta kontakt for demonstrasjon og evt. kostnadsfri installasjon.

Med Fürst Forum går det raskt å bestille de analysene du ønsker. Analysene bestilles enkeltvis eller ved hjelp av profiler. Skal du kontrollere patologiske svar, kan du med et tastetrykk bruke en tidligere rekvisisjon som mal.

Med Fürst Forum slipper du å benytte flere ulike rekvisisjoner.
Her får du også relevant informasjon om spesiell pasientforberedelse (f. eks. faste) og tappeanvisning for antall og type rør. Etter at prøven er sendt til laboratoriet er det enkelt å etterrekvirere flere analyser, og du har full oversikt over hva du har bestilt.

Du har i restanselisten oversikt over hvilke analyser som er bestilt, og du har hvert enkelt svar tilgjengelig straks det foreligger. Du har også historisk oversikt over alle prøvesvar for prøver som har vært sendt til oss.

Med dialog-programmet kan du lett sende beskjeder og spørsmål til kundestøtte eller vaktlege, og hvis disse skal besvares vil du få beskjed om innkommet dialog. Denne korrespondansen vil alltid ligge ved prøven i Forum, slik at du lett kan slå opp på denne senere.

For ønsker, endringsforslag eller brukerstøtte ta gjerne kontakt med oss.

Kontaktinformasjon:

Felles mailadresse:  
Felles telefonnummer: 2290 9669

Linda Dragland
Tlf: 474 18 575
Martine L. Engeset
Tlf: 468 78 979
Marit Hagberg
Tlf: 916 40 881
Sveinung Rørstad
Tlf: 970 90 733
Solveig Røtterud
Tlf: 976 81 720
Eva Sjule
Tlf: 909 51 135
Truls Skau
Tlf: 481 79 238
   

Marked support

Tlf: 22 90 96 69

Nye nettsider for Fürst Forum:
www.furstforum.no