Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Hvem kan hjelpe deg?

Legespesialister - Vakttelefon

Medisinsk biokjemi 2290 9550 Rådgivning for rekvirenter
Medisinsk mikrobiologi 2290 9577 Rådgivning for rekvirenter
Patologi 2299 6550 Vakttelefon for rekvirenter

Leger

Medisinsk biokjemi:    
Johan Bjerner Medisinsk biokjemi 2290 9547
Marie Buchmann Klinisk farmakologi,
Medisinsk biokjemi
2290 9553
Asle Helgheim Medisinsk biokjemi 2290 9538
Thor Hilberg Klinisk farmakologi,
Medisinsk biokjemi
2290 9539
Eva Camilla Langsjøen Medisinsk biokjemi 2290 9571
Kjell Torgeir Stokke Medisinsk biokjemi 2290 9551
Torleif Trydal Medisinsk biokjemi 2290 9515
Medisinsk mikrobiologi:    
Peter Gaustad Medisinsk mikrobiologi 2290 9638
Hanne Margrethe Gilboe Pt. i permisjon 2290 9678
Trond Egil Ranheim Medisinsk mikrobiologi 2290 9679
Trygve Tjade Medisinsk mikrobiologi 2290 9636
Patologi:    
Anne Kristin Goplen Patologi 2299 6522
Terese Kristina Haaland Patologi 2299 6515
Merete Eklund Johansen Patologi 2299 6519
Magnus Trygve Røger Patologi 2299 6516
Tor Aaberg Patologi (torsdag og fredag) 2299 6517

Genetisk veileder

Nils Reinton Genetisk veileder 2290 9580

Kundestøtte

prøvesvar - prøvetaking - forsendelse - etter-rekvirering

Kundestøtte
 22 90 96 66

Markedsgruppe/IT-support

elektronisk svaroverføring - elektronisk rekvirering - IT-støtte-Fürst Forum

Marked support - felles  22 90 96 69
Petter Aaker  22 90 95 06
Linda Dragland  22 90 05 79  
Martine L. Engeset  22 90 95 78
Marit Hagberg  22 90 96 50
Sveinung Rørstad  33 44 85 21
Solveig Røtterud  22 90 95 30
Eva Sjule  22 90 96 35
Truls Skau (IT)  22 90 96 24

Hentetjeneste

Eli Halvorsrud 22 90 95 29

Adresse-endringer, nye brukernummer

Endringer 22 90 96 16

Kvalitetsarbeid - akkreditering og sertifisering

Ida Mari Haugom 22 90 95 57

Kvalitetskontroll for primærhelsetjenesten

Helle Skrattalsrud 22 90 95 44