Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Hjemmeprøver

I spesielle tilfeller kan våre prøvetakere reise hjem til pasienten for å ta blodprøver. Dette gjelder pasienter som av ulike årsaker har vanskelig for å komme seg ut.

Tilbudet er begrenset til kun å gjelde legekontor som benytter Fürst som hovedleverandør for laboratorietjenester.
Av praktiske hensyn gjelder dette kun i Oslo, Bergen samt i Sandefjord-distriktet.

Det må påregnes 2-3 ukers ventetid før besøk.

Send ferdig utfylt rekvisisjon med telefonnummer til pasienten, pårørende eller hjemmesykepleier, i egen konvolutt merket "hjemmeprøver" til:

Fürst Medisinsk Laboratorium
v/Hjemmeprøvekontoret
Søren Bulls vei 25
1051 Oslo

Vårt system fanger ikke opp elektronisk rekvirering til hjemmeprøvetaking.

Ved gjentatt prøvetaking påføres også varighet (maks 1 år), hyppighet og pasientens telefonnummer.
Pasienten må betale egenandel kr. 44,- for hvert besøk. 

Prøvetaking i pasientens hjem i høytider:

Når besøket faller på røde kalenderdager, i romjulen eller i påskeuken, utgår dette besøket.

Sykehjem

Vi kan også utføre prøvetaking i sykehjem og ulike institusjoner etter forhåndsavtale, primært i Oslo, Akershus, Vestfold og Bergen

Les mer om