Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Cytologi og HPV

Cervixcytologi

Fürst undersøker væskebaserte og konvensjonelle utstryksbaserte cytologiske prøver fra pasienter tilhørende i Helse Sør-Øst. Det er ønskelig at væskebasert cervixcytologi skal erstatte konvensjonell cytologi.

Verdien av en cytologisk undersøkelse er i stor grad avhengig av prøvetaking og primærbehandling av prøven. Resultatet er avhengig av at cellematerialet er tilstrekkelig, tatt fra transformasjonssonen og at prosedyre for prøvetaking (og fiksering for konvensjonell metode) er utført riktig.

Rekvirenter som ønsker å begynne med væskebasert prøvetaking kan ta kontakt med Fürst for nødvendig utstyr og opplæring:

Martine L. Engeset
Tlf: 2290 9578
Mob: 4687 8979
E-post: 

 

Rekvisisjonen skal inneholde pasientens navn, 11-sifret fødselsnummer, adresse og rekvirentopplysninger med HPR-nummer, samt dato for prøvetaking.

Relevante kliniske opplysninger, inkludert pasienthistorikk, må oppgis i tillegg til riktige avkryssninger på rekvisisjonen.

Væskebasert cytologi og HPV-test

Konvensjonell utstryksbasert cytologi

Kvalitetsmanualen, Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft.

Annen cytologi

Urincytologi

Urinen sentrifugeres ved 2000 rpm i 10 minutter. Hell av halvparten, gjenværende volum med bunnfallet tilsettes lik mengde 70-75% sprit (50/50). Morgenurin skal ikke benyttes, da den inneholder mye degenererte celler.
Flere prøver er nødvendig, prøver fra 3 forskjellige dager er anbefalt.
Benytt én rekvisisjon pr. prøve.

Pleura-, ascites-, spinal-, cystevæsker og lignende

Fersktappet væske tilsettes 70 % alkohol i forholdet 1:1.