Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Vedrørende betaling for patologianalyser

For prøver som sendes fra primær- og spesialisthelsetjenesten, tannleger, samt poliklinikker på sykehus i Helseregionene Sør-Øst og Vest, og pasienten er hjemmehørende i aktuelle regioner, skal det på rekvisisjonen krysses av for betaling til trygdekontor. Det samme gjelder prøver fra Helseregion Midt-Norge som videresendes fra St.Olavs Hospital. Pris for analyse blir da i sin helhet betalt av aktuelle regionale helseforetak og NAV trygd. Fakturering skjer automatisk direkte til helseregionene og HELFO (tidligere NAV), og ikke via rekvirent.

For prøver fra sykehus (inneliggende pasienter) skal det på rekvisisjonen krysses av for betales av institusjon, da disse i sin helhet faktureres til sykehuset. Pasientens tilhørighet til helseregion har ingen betydning.

Prøver som sendes direkte til Fürst, og ikke via regionenes HF, fra rekvirenter i helseregion Midt-Norge og helseregion Nord, samt prøver fra utenlandske statsborgere og personer uten oppgitt personnummer (11-sifret), må betale for analysen selv. Kryss av for betales av pasient. Laboratoriet vil fakturere rekvirenten for aktuelle analyser.

Ta kontakt for informasjon om priser:

Erik Svendsen
Avdelingsleder Patologi
Tlf: 22 99 65 20, mob. 916 86 800

Relatert info