Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

WebMed - journalsystem

I samarbeid med utvalgte brukere har Fürst over flere år arbeidet med å utvikle et nytt skybasert journalsystem. Systemet nærmer seg ferdigstillelse og er nå i pilot.

WebMed er designet for å forenkle hverdagen på norske legekontor. Vi har bl.a. utviklet en ny problemorientert pasientoversikt som gir vesentlig bedre oversikt over journalen.

Som en skybasert løsning, kan WebMed tilby sentral drift av server i vårt servermiljø. Legekontoret behøver da ikke å tenke på drift, oppgradering, overvåking, feilsøking og feilretting. Nye versjoner installeres fortløpende og automatisk uten å forstyrre den daglige driften. Brukerne vil ha tilgang til systemet fra hvor som helst med sikker pålogging (nivå 4). Alle data vil være lagret innenfor Norges grenser.

WebMed støtter all nødvendig funksjonalitet for å drive et legekontor. Funksjoner som er ferdig utviklet:

  • Forbedret medisinsk oversikt for hver pasient (problemorientert, grafisk visning i en tidslinje, håndtering av helseproblemer og overvåkning av egendefinerte medisinske parametere mv.)
  • Støtte for at alt som igangsettes på pasient blir fulgt opp
  • Kunnskapsstøtte integrert i journalen
  • Effektivisering av arbeidsflyt mellom lege og medhjelper  
  • Avtalebok
  • Journalføring
  • Elektroniske meldinger (E-resept, epikrise, henvisning, bildediagnostikk, lab, PLO-meldinger, sykmelding mv.)
  • Papirskjema og attester, elektronisk pasientdialog
  • Økonomi (regningskort, HELFO-oppgjør, pasientoppgjør)
  • Integrasjon med periferiutstyr (EKG, spirometri og diverse labutstyr)

WebMed er godt tilpasset behovene for norske allmennleger, men vil senere også tilbys spesialister og legevakter.

Vi presiserer at WebMed ikke vil ha særegne bindinger mot Fürst, men vil kunne brukes opp mot ethvert laboratorium.  

Les mer på WebMed sine nettsider: www.webmed.no
Ta kontakt for en uforpliktet demonstrasjon.

Kontaktinformasjon:

E-post:   

Tlf: 22 90 96 89

www.webmed.no