Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Primærhelsetjenestens laboratorium

Fürst Medisinsk Laboratorium er et privat laboratorium innen fagområdene medisinsk biokjemi, klinisk farmakologi, mikrobiologi og patologi.
Laboratoriet er Norges største med rundt 400 ansatte. Hovedlaboratoriet ligger på Furuset i Oslo. Vi har tre prøvetakingsenheter i Oslo, to i Bergen og en i Sandefjord.

Laboratoriet ble grunnlagt 4. mai 1950 av dr. Valentin Fürst. I 1995 ble Fürst Medisinsk Laboratorium akkreditert av Norsk Akkreditering innen områdene Medisinsk biokjemi og Prøvetaking.

Laboratoriet har som mål kontinuerlig å utvide akkrediteringsomfanget, og dekker pr. i dag følgende områder: Prøvetaking, Medisinsk biokjemi, Patologi, Klinisk farmakologi og Medisinsk mikrobiologi. I 2014 ble Fürst Medisinsk Laboratorium miljøsertifisert av Teknologisk Institutt.

Målsettinger

Våre målsettinger er å yte best mulig service overfor våre rekvirenter ved å:

  • ta imot pasienter for prøvetaking med minst mulig ventetid
  • analysere prøver så raskt som mulig
  • ta i bruk vel gjennomprøvde analysemetoder for å sikre nøyaktighet, presisjon og kontrollere analysemetodene med et omfattende program for kvalitetssikring
  • rapportere resultatene på en oversiktlig måte med angivelse av relevante referanseområder som eventuelt er spesifisert for kjønn og/eller alder
  • gi relevante spesialistkommentarer til utvalgte prøvesvar
  • bistå med råd fra spesialister når det gjelder valg av analyser og ved tolkning av svarene
  • være tilgjengelig for spørsmål som gjelder prøvetaking, prøvebehandling, forsendelse og lignende
  • holde brukerne løpende orientert om laboratoriets ytelser og begrensninger via blant annet våre sider på internett, informasjonsbrev og vår elektroniske laboratoriehåndbok ("Blåboka")
  • yte hjelp til kvalitetssikring av analyser som allmennpraktikeren selv utfører

Laboratoriets motto er "Kvalitet og service uten tidsspille".

Ledelse

Håvard Selby Ebbestad
Adm.direktør
Tlf: 2290 9573

Marie Buchmann
Medisinsk direktør
Tlf: 2290 9553

Sten-Tore Fiskerud
Prosjektdirektør
Tlf: 2290 9588

Terje Heier      
Økonomidirektør
Tlf: 2290 9575

Asle Helgheim
Avdelingsleder Marked
Tlf: 2290 9538
Mob: 918 35 544

Hilde Fjeld Myrvold
Avdelingsleder PasientService
Tlf: 2290 9507

Anne Fjellhaug
Avdelingsleder prøvemottak og kundekontakt
Tlf: 2290 9558

Vibeke Reiling
HR-direktør
Tlf: 2290 9519  

Ida Mari Haugom
Kvalitetssjef
Tlf: 2290 9557

Einar P. Svartsund
Avdelingsleder laboratorieavdelingen
Tlf: 2290 9687

Eyvind Axelsen
IT-direktør
Tlf: 2290 9662


Torstein Rikter-Svendsen

Strategidirektør
Mob: 934 21 701

 

 

Eierskap og økonomi
Fürst er et privateid laboratorium og inntektene baserer seg i hovedsak på betaling for analyser av blod- og urinprøver gjennom rammeavtaler med regionale helseforetak og refusjon fra Helfo for analyser i henhold til offentlig forskrift.

Forretningsnavn og foretaksnummer
Driftsselskapet i organisasjonen heter AS MED-LAB (Foretaksnummeret er NO 921 652 690) og eies av Dr. Fürst Medisinsk Laboratorium AS (Foretaksnummeret er NO 931 469 851).


Konsesjon, akkreditering og sertifisering
Laboratoriet har konsesjon til å drive laboratorievirksomhet og er akkreditert av Norsk Akkreditering. 
Laboratoriet er også miljøsertifisert av Teknologisk institutt.

Kontaktpersoner

En oversikt over kontaktpersoner finner du her.