Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Nyhetsarkiv

 • Temahefte fra Fürst - Seksuelt overførbare infeksjoner

  Temahefte fra Fürst - Seksuelt overførbare infeksjoner

  09.10.2019

  Temahefte 06 fra Fürst. SEKSUELT OVERFØRBARE INFEKSJONER
 • Ledig stilling - konsulent, spesialist i patologi

  20.09.2019

  Fürst har Norges største enkeltstående patologilaboratorium. Som følge av økende antall prøver ønsker vi nå å styrke patologiteamet med en konsulent. Arbeidstid og mengde avtales og tilpasses etter nærmere avtale.   Hoveddelen av prøvene mottas fra primærhelsetjenesten i Helseregionene Sør-Øst, Vest og Midt-Norge. Fürst får også en del prøver fra spesialisthelsetjenesten. Patologene skal...
 • Ledig stilling - prosjektrådgiver

  17.09.2019

  Avdeling for Kvalitets- og prosjektstyring jobber til daglig med store og små prosjekter i hele organisasjonen. Vi skal nå styrke faget prosjektledelse og søker i den anledning etter en prosjektrådgiver. Avdelingen drifter hele kvalitetssystemet hos Fürst og har ansvar for organisasjonens akkreditering og sertifiseringsomfang. En stor oppgave innenfor dette er blant annet validering og...
 • Ny variant av Chlamydia trachomatis

  30.07.2019

  Tidligere i år ble det påvist en ny variant av Chlamydia trachomatis (F-nvCT). Denne nye varianten har en mutasjon som gir et så svakt signal at den blir tolket som negativ i analysemetoden flere laboratorier benytter, deriblant Fürst Medisinsk Laboratorium. Dette kan medføre at en liten andel prøver som undersøkes for Klamydia (mindre enn 1%) vil kunne få et falskt negativt resultat. Vi gjør...
 • Ny variant av Chlamydia trachomatis - Hva betyr dette for meg?

  14.08.2019

  Det er påvist en ny variant av bakterien Chlamydia trachomatis . Fordi den er ny og litt annerledes vil den ikke påvises med tidligere analysemetode. Produsenten av klamydiatesten jobber med å lage en ny test som også påviser den nye varianten.  Fürst har gjennomgått prøveresultater for prøver tatt etter 01.01.2019. Der prøveresultatet indikerer at ny variant kan foreligge, anbefaler Fürst en...
 • Fürst Info 02-2019

  Fürst Info 02-2019

  05.06.2019

  - Analyse av antistoffer ved vitamin B 12  mangel - Krav om kategorisering av livmorhalsprøver - Ny merkerutine Fürst Forum Fleks - Endret rapportering av proteinelektroforese i serum - Åpningstider i sommer Last ned her (pdf)
 • Endret rapportering av proteinelektroforese i serum

  05.06.2019

  Fra 5. juni 2019 endres rapporten slik at hvis det er påvist monoklonal komponent, vises typen i analysenavnet. Se eksempel: Pasient med påvist monoklonal komponent Analysenavn 05.06.2019 S-M-komponent * PÅVIST S-Monokl IgG, kappa * 15,1 g/L * Disse to radene hører sammen. Nederste analysenavn viser type monoklonal komponent (første gang bestemt med immuntyping). Pasient uten påvist monoklonal...
 • Etterrekvirering av S-Magnesium ved korrigert S-Kalsium lavere enn 1,90 mmol/L

  03.06.2019

  Ved albuminkorrigert S-Kalsium ≤1,89 mmol/L blir S-Magnesium automatisk etterrekvirert, for å avdekke hypomagnesemi. Hypomagnesemi hemmer både sekresjonen av paratyroideahormon (PTH) fra glandula paratyroidea og vevsresponsen for dette hormonet (PTH-resistens). Pasienter med samtidig hypokalsemi og hypomagnesemi responderer derfor dårlig på kalsiumterapi alene, og bør få både magnesium- og...
 • Ny merkerutine for blodprøverør

  14.05.2019

  Riktig plassering av etiketter Etiketter fra Fürst Forum Fleks, papirløs rekvirering, skal klistres loddrett på røret, direkte under propp. Hvis etikett festes for langt ned på røret må vi merke om prøven og dette kan føre til forlenget svartid. Les mer/se forklaring her (pdf)
 • Fürst Info 01-2019

  Fürst Info 01-2019

  08.04.2019

  - Resistensbestemmelse av bakterier og sopp – endringer 2019 - Cervixcytologi og anbefalt oppfølging av prøveresultat - Gruppe B-streptokokker – screening under svangerskap - Troponiner og videresending - Åpningstider og forsendelse i påsken - Prøvesvar i pasientportal - furstpasient.no Last ned her (pdf)
 • Pasienter med mistanke om eller påvist meslinger

  27.03.2019

  Pasienter med mistanke om eller påvist meslinger må bestille time til prøvetaking, før de møter opp på våre prøvetakingsenheter. 
 • Cervixcytologi og anbefalt oppfølging av prøveresultat

  01.03.2019

  Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft (livmorhalsprogrammet) har utarbeidet standardfraser for anbefalt oppfølging av prøveresultater til rekvirent. Dette grunnet henvendelser fra prøvetakere som savner en anbefaling om videre oppfølging fra laboratoriene. Fürst patologi har fra 1. mars 2019 innført anbefalt oppfølging i prøvesvarene for all cervixcytologi, slik at prøvetakere nå skal få en...
 • Nytt virksomhetssertifikat

  11.02.2019

  Fürst bytter virksomhetssertifikat tirsdag 12.februar.
 • Rapportering av resistensbstemmelse – endring januar 2019

  17.01.2019

  Selektiv rapportering av resistensbestemmelse som antibiotikastyringsverktøy.
 • Fürst Info 04-2018

  Fürst Info 04-2018

  05.12.2018

  - Fürst og svarrapportering med NLK - Furstpasient.no – barn og prøvesvar - Behandling av overflatiskesoppinfeksjoner - Åpningstider romjulen 2018 - Personvern og svarutgivelse hos Fürst Last ned her (pdf)
 • Temahefte fra Fürst - Gode rutiner ved prøvetaking

  Temahefte fra Fürst - Gode rutiner ved prøvetaking

  11.10.2018

  Temahefte 05 fra Fürst. GODE RUTINER VED PRØVETAKING Temahefte 05 omhandler prøvetaking. Heftet er ment å gi rekvirenter og medarbeidere praktiske tips for å sikre en effektiv og riktig prøvetaking, samt korrekt behandling av laboratoriepørver til Fürst. Riktig prøvetaking og prøvebehandling er avgjørende for et korrekt analyseresultat og vi håper heftet vil ha nytteverdi. Trykk her for å laste...
 • Fürst Info 03-2018

  Fürst Info 03-2018

  19.09.2018

  - NYHET! Prøvesvar til pasient via www.furstpasient.no - Ny måleenhet for HbA1c - Gravide og måling av S-Ferritin - Personvern og GDPR - Svartider på patologi hos Fürst Last ned her (pdf)
 • Ledig stilling - Overlege, spesialist i Patologi

  31.08.2018

  Fürst har Norges største enkeltstående patologilaboratorium. Som følge av økende antall prøver ønsker vi nå å styrke patologiteamet med ytterligere en patolog. Stillingen vil inngå i patologifaglig team, sammen med avdelingens øvrige fast ansatte patologer, for å ivareta avdelingens histologi- og cytologidiagnostikk. Hoveddelen av prøvene mottas fra primærhelsetjenesten i Helseregionene Sør-Øst...
 • Ny måleenhet for HbA1c

  29.08.2018

  Nasjonalt fagråd for diabetes har vedtatt at 30. september 2018 skal alle laboratorier i Norge endre enhet for HbA1c fra % til mmol glykert hemoglobin per mol hemoglobin (mmol/mol).
 • Ledig stilling - overlege, spesialist i medisinsk biokjemi

  05.07.2018

  Fürst er Nordens største medisinske laboratorium og ligger på Furuset i Oslo. Laboratoriet har en omfattende rutineaktivitet som inkluderer fagområdene klinisk kjemi, hematologi, endokrinologi, allergologi, rusmiddelanalyser, medikamentanalyser, analyse av vitaminer, spor- og tungmetaller, og diagnostikk av fordøyelsessykdommer. Laboratoriet har en stor enhet for molekylærbiologiske analyser...
 • Oppfølging av pasienter i livmorhalsprogrammet

  29.06.2018

  Vi ønsker å informere om at Masseundersøkelsen mot Livmorhalskreft innfører ny algoritme for oppfølging av pasienter i Livmorhalsprogrammet fra 1.7.2018. Komplett oversikt over ny oppfølgingsalgoritme finner man på Masseundersøkelsens hjemmesider: https://www.kreftregisteret.no/screening/livmorhalsprogrammet/Helsepersonell/ny-algoritme-fra-1.7.2018/ De viktigste endringer for cytologiprøver er:...
 • Automatisk etterrekvirering av Magnesium ved Kalium ≤ 3,0 mmol/L

  18.06.2018

  Fra 20.06.2018 innfører Fürst automatisk etterrekvirering av s-magnesium ved s-kalium ≤ 3,0 mmol/L. Mange pasienter med hypokalemi har samtidig hypomagnesemi. En samtidig mangel av magnesium og kalium kan forverre hypokalemien og de negative virkningene av lavt kaliumnivå. Ofte vil ikke hypokalemien respondere på behandling med kaliumtilskudd, dersom pasienten samtidig har en ubehandlet...
 • Ledig stilling IT-konsulent

  07.06.2018

  Fürst er landets største medisinske laboratorium. Laboratoriet har i overkant av 400 ansatte og utfører over 25 mill. blodanalyser for fastleger og spesialister ved legekontor over hele landet. Selskapet holder til i moderne lokaler på Furuset i Oslo og kjennetegnes ved en betydelig satsing på moderne teknologi. Det er valgt å holde spesielt høy IT-kompetanse innenfor kjerneområdene automatiser...
 • Korte svartider på patologi

  07.06.2018

  Fürst har økt kapasiteten for patologiprøver og besvarer nå de aller fleste histologi- og cytologiprøvene innen 1-2 uker etter at prøven er mottatt. Vi har ledig kapasitet og ønsker nye kunder velkommen! (Avtale for patologi gjelder Helse Sør-Øst og Helse Vest). Ta kontakt på   eller på tlf: 2290 9669.
 • Fürst Info 2-2018

  Fürst Info 2-2018

  06.06.2018

  - NYHET! Fylkesvis infeksjonsovervåking - Dialog i Forum – et nyttig verktøy - Veiledning ved bruk av antibiotika - Åpningstider i sommer - Ny lommefolder – gode rutiner ved prøvetaking Last ned her (pdf)
 • S-digitoksin

  19.04.2018

  Analysen utgår fra vårt repertoar fra 20.04.2018. Prøver hvor s-digitoksin er rekvirert, videresendes til annet laboratorium. Utførende laboratorium vil rapportere resultatet direkte til rekvirenten.
 • Temahefte fra Fürst - Allergi og laboratoriet

  Temahefte fra Fürst - Allergi og laboratoriet

  13.03.2018

  Temahefte 04 fra Fürst. ALLERGI OG LABORATORIET Temahefte 04 håper vi kan være til nytte nå når allergisesongen står for døren. Dette heftet er ment å gi en oversikt over de vanligste allergier og tilhørende analyser. Symptomer og behandling av de ulike allergier er lite omtalt. Trykk her for å laste ned heftet som en PDF. Alle våre temahefter kan dere finne under  /for-legekontoret/trykksaker/...
 • Fürst Info 01-2018

  Fürst Info 01-2018

  26.02.2018

  - Ny metode for påvisning av dermatofytter - Rekvirering og besvarelse ved seksuelt overførbare sykdommer (SOS) - Norsk laboratoriekodeverk og ny refusjonsordning - Glukosebelastning og stjernemerking ved graviditet - Åpningstider og forsendelse i påsken Last ned her (pdf)
 • Overgang til ny metode for S-frie kappa- og lambda- immunglobulinkjeder

  15.02.2018

  Fra 15. februar 2018 innføres ny metode for frie lette kjeder i serum (Siemens nefelometri N Latex FLC TM ). Analysene brukes først og fremst når monoklonal komponent i serum er påvist. Da etterrekvireres analysene automatisk i laboratoriet.  Referanseområdene er ganske lik de tidligere (se svarrapportene). Det bemerkes spesielt at i noen tilfeller er det dårlig samsvar mellom ny og gammel...
 • Helse Vest RHF forlenger avtalen med Fürst

  03.01.2018

  Helse Vest RHF har tidligere varslet rekvirenter i Helseregion Vest om at avtalen med Dr. Fürst Medisinsk Laboratorium ikke ville bli videreført etter 01.01.2018. Denne beslutningen er nå omgjort og vi har mottatt skriftlig bekreftelse fra Helse Vest RHF på ny ytelsesavtale for 2018. Denne er uendret fra tidligere år og omfatter fagområdene: Medisinsk Biokjemi, Mikrobiologi og Patologi.   I...
 • Forsendelse av biologisk materiale når A-post opphører

  22.12.2017

  Fürst utvider sin hentetjeneste Postsektoren er i endring, og fra 1.1.2018 vil dagens A -og B-post slås sammen til en brevstrøm. Sammenslåingen innebærer at adressert post vil ta 2-3 virkedager. Den forlengede forsendelsestiden kan gå utover kvaliteten på enkelte analyser, da holdbarheten på noen analytter er mindre enn 3 dager. Fürst har utarbeidet løsninger med kostnadsfri hentetjeneste eller...
 • Endring av rapporteringsenhet for NT-proBNP

  13.12.2017

  Som følge av nasjonal konsensus endres rapporteringsenhet for NT-proBNP fra pmol/L til ng/L. Endring gjelder fra og med 12.12.17. Omregningsfaktor: pmol/L= ng/L x 0,118    ng/L= pmol/L x 8,457 NT-proBNP Autokommentar på svarbrev i 3 mnd. Som følge av nasjonal konsensus endres rapporteringsenhet for NT-proBNP fra pmol/L til ng/L
 • Fürst Info 4-2017

  Fürst Info 4-2017

  08.12.2017

  - Forsendelse av biologisk materiale når A-post opphører - Riktig merking prøver (Forum Fleks) - Nye røroversikter - Håntering av usentrifugerte eller utilstrekkelig sentrifugerte prøverør - Åpningstider og forsendelse i julen - Ny prøvetakingsstasjon i Bergen sentrum Last ned her (pdf)
 • Rekvirenter i Helse Vest kan fremdeles bruke Fürst

  04.12.2017

  Vi har – i etterkant av brev utsendt fra Helse Vest - mottatt henvendelser fra rekvirenter i Helse Vest med spørsmål om de fremdeles kan benytte Fürst Medisinsk Laboratorium til mikrobiologi og medisinsk biokjemi. Svaret er et entydig JA. Ta gjerne kontakt med oss på telefon 22 90 96 69 eller på mail: hvis det er noen spørsmål. Brev sendt til våre rekvirenter (pdf).
 • Prøvetakingsrør til SOS

  10.11.2017

  I forbindelse med overgang til ny genteknologisk metode for SOS vil det nå kun aksepteres Aptima-rør for analysering av Chlamydia trachomatis, Mycoplasma genitalium, Neisseria gonorrhoeae og Trichomonas vaginalis.
 • Ny prøvetakingsstasjon i Bergen

  31.10.2017

  1. november er den offisielle åpningsdagen for vår nye prøvetakingsstasjon på Strandkaien i Bergen. Prøvetakingsstasjonen er oppe for pasienter mandag-fredag fra kl 08:00 - 15:00. Adressen er Strandkaien 16, 1.etg. Velkommen! Les mer
 • Luftveisvirus

  23.10.2017

  Sykdombildet ved infeksjon av luftveisvirus er vanskelig å skille klinisk. Fra 23.10.17 vil Influensa A og Influensa B inngå i «Luftveisvirus». Ved rekvirering av «Luftveisvirus» eller «Influensa» vil det bli testet for Parainfluensavirus, RS-virus, humant metapneumovirus, Influensa A og Influensa B. Ved funn av Influensa A vil det bli testet for Influensa A (H1N1).
 • Reportasje Dagsrevyen 15.10.17

  16.10.2017

  I gårsdagens (15.10.17) Dagsrevy på NRK ble det i forbindelse med intervju av vår administrerende direktør Håvard S. Ebbestad vist noen bilder av prøveglass hvor det var mulig å identifisere pasientinformasjon.  Vi understreker at dette er arkivbilder fra NRK, og IKKE bilder som er filmet ved vårt laboratorium. Fürst Medisinsk Laboratorium
 • Fagkveld med tema cervixcytologi.

  03.10.2017

  Fürst og Montebello Diagnostics inviterer til fagkveld 17. oktober 2017. Tema: Cervixcytologi og histologi Fra prøvetaking til prøvesvar Last ned invitasjon her .
 • Nye røroversikter

  29.09.2017

  Vi har nå nye oppdaterte røroversikter:   Oversikt blodprøverør  (pdf) Oversikt penselprøver  (pdf) Oversikt andre rør  (pdf)
 • Fürst Info 3-2017

  Fürst Info 3-2017

  06.09.2017

  - Hemolyse - en hyppig preanalytisk feilkilde - Forum Fleks - papirløs rekvirering - Strekkode-etikett på EDTA-rør - Svartid for vitaminanalyser - Ny testmetode for seksuelt overførbare sykdommer Last ned her (pdf)
 • Nytt prøvetakingsutstyr for seksuelt overførbare sykdommer (SOS)

  31.08.2017

  Fra 4. september 2017 innfører Molekylærbiologisk avdeling på Fürst ny testmetode for enkelte seksuelt overførbare sykdommer. Dette gjelder Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Mycoplasma genitalium og Trichomonas vaginalis . Metoden krever eget prøvetakingsutstyr. Prøvetakingsrørene (Aptima-rør) inneholder buffer som lyserer bakterieceller og gjør DNA/RNA tilgjengelig for analyse, noe...
 • Furst Info 2-2017

  Furst Info 2-2017

  20.06.2017

  - S-Triglyserider, ikke fastende - Prøvesvar fra Fürst - Ny testmetode for seksuelt overførbare sykdommer (SOS) - WebMed - et journalsystem utviklet av Fürst - Åpningstider i sommer - Temahefte: Mage-tarm-kanalen Last ned her  (pdf)
 • Inhalasjonspanel Helår utgår for en periode

  24.05.2017

  Grunnet leveranseproblemer fra reagensleverandør blir Inhalasjonspanel Helår (analysenummer 518) i en periode ikke utført. Analysen er midlertidig fjernet fra analyserepertoaret i Fürst Forum. Alternativt kan det i stedet rekvires relevante enkeltallergener. Det er viktig at alle logger seg ut av Forum, og inn igjen for å få oppdatert til riktig analyserepertoar. Hvis analysen fortsatt er...
 • Temahefte fra Fürst - Mage-tarm-kanalen

  Temahefte fra Fürst - Mage-tarm-kanalen

  23.05.2017

  Temahefte 03 Mage-tarm-kanalen -Utredning og oppfølgning av plager i fordøyelsessystemet Temahefte 03, Mage-tarm-kanalen,  er på ingen måte ment å være dekkende for gastrointestinale sykdommer, men begrenser seg til sykdommer der vårt laboratorium mottar mange prøver til utredning - og der vi oppfatter at det er behov for mer informasjon. Trykk her for å laste ned heftet som pdf. Alle våre...
 • Viktig endring for Forum-rekvirering i System X versjon 4.1.3 eller nyere

  26.04.2017

  Bakgrunn: I flere år har våre System X-kunder etterlyst bedre tilbakeskriving og autotakster for Fürst Forum-rekvirering. I samarbeid med Hove Medical Systems er det utviklet en helt ny integrasjon som løser dette.
 • Etylglukoronid (U-EtG) utgår fra ruspanel

  15.03.2017

  Fra 20.03.2017 utgår etylglukuronid i urin fra ruspanelet (795). Analysen kan rekvireres separat (686) i Fürst Forum. For de av våre rekvirenter som bruker papirrekvisisjoner (Legemidler og rusmidler, versjon 313), vil analysen fortsatt utføres når ruspanelet rekvireres. Når det kommer ny versjon av rekvisisjonen i løpet av sommeren, vil endringene også gjelde for disse. Dette vil fremgå av...
 • Fürst Info 01-2017

  Fürst Info 01-2017

  03.03.2017

  - Allergiutredning - Makrolidresistens hos M. genitalium - Væskebasert cytologi - Beregning av Cystatin C eGFR - Husk riktig «betaler-informasjon» - Pasientweb hos Fürst - Åpningstider påsken 2017 - Kritiske prøvesvar og varsling Last ned her (pdf).
 • Ny test på makrolidresistens ved Mycoplasma genitalium infeksjon

  13.02.2017

  Mycoplasma genitalium kan gi seksuelt overbar infeksjonssykdom hos kvinner og menn. Standard behandling i Norge er en 2 til 5 dagers kur med makrolidet azitromycin. Problemet er at det er økende makrolidresistens hos M. genitalium – det er rapportert at opptil 60% av stammene er resistente. Resistensen skyldes en mutasjon i et spesifikt gen. Påvisning av mutasjonen hos M. genitalium vil kunne...
 • Duplikater av svarrapporter

  26.01.2017

  Vi har oppdaget at vi i noen timer har sendt ut duplikatmeldinger av svarrapporter. Feilen er identifisert og vil snart være rettet. Duplikatmeldinger kan slettes. Vi beklager ulempene dette måtte medføre!
 • Formel for beregning av Cystatin C eGFR endres

  18.01.2017

  Fra 17.01.17 justeres formelen for estimert GFR som beregnes fra Cystatin C-analysen i serum. Det vil medføre noe lavere estimerte GFR-verdier. Det bemerkes at eGFR-verdier har en betydelig usikkerhet i forhold til spesialmetoder for direkte måling av nyrefunksjonen. Formelen kan ikke benyttes for barn < 1 år.
 • Fürst Info 03-2016

  Fürst Info 03-2016

  25.11.2016

  - VRE og ESBL - hvorfor og hvordan undersøke? - Viktige rutiner! Merking - pakking - forsendelse - Egenbetalte analyser - Åpningstider, postforsendelse og hentetjeneste i romjulen Last ned her (pdf).
 • Ny bok om hjertearytmier

  16.11.2016

  En av våre EKG-konsulenter, Finn Hegbom, har – sammen med Torkel Steen – gitt ut boken: Hjertearytmier Klinikk, EKG og behandling. Denne boken er den første norske samlede fremstillingen av arytmiens klinikk. Den spenner fra basal elektrofysiologi via EKG til utredning og behandling. Målgruppen er de som utdanner seg innen indremedisin og kardiologi, kardiologer, men også andre leger som...
 • Riktig faxnummer

  09.11.2016

  Vårt faxnummer er 22 90 96 06.
 • Temahefte fra Fürst - Den gravide og laboratoriet

  Temahefte fra Fürst - Den gravide og laboratoriet

  01.11.2016

  Temahefte 02 Den gravide og laboratoriet -Referanseverdier - Infeksjoner i svangerskapet.
 • Fürsts deltagelse på PMU 2016

  28.10.2016

  Fürst deltok med utstilling og demonstrasjon av Fürst Forum for deltagere på årets PMU som ble arrangert 24-28 oktober i Oslo. To av våre leger deltok med foredrag under emnekurset  Laboratoriemedisin: la oss stikke ut riktig kurs,  24-25 oktober. De belyste følgende tema:  Dr. Kjell Torgeir Stokke: Bruk av nye analyser – og hvordan bruke gamle analyser riktig   Analysepakker – fordeler og...
 • Fürst Info 02-2016

  Fürst Info 02-2016

  23.09.2016

  - Ny markør for alkoholinntak – B-PEth  - Hematologiprøver og holdbarhet  - Ny referansetabell i lommeformat  - Nye rutiner ved analyse av parasitter i feces  - Temahefter fra Fürst Last ned her (pdf).
 • Ny markør for alkoholinntak, B-PEth

  02.09.2016

  Alkoholbruk er den tredje viktigste årsak til sykdom på verdensbasis, etter tobakk og hypertensjon (Lancet2012). Forebygging av alkoholskader har vært vanskelig fordi man ikke har hatt et godt objektivt mål på alkoholkonsumet hos pasienten.
 • Temahefte fra Fürst - Glandula Thyreoidea

  Temahefte fra Fürst - Glandula Thyreoidea

  01.09.2016

  Temahefte 01 Glandula thyreoidea - Utredning og oppfølging av funksjonsforstyrrelser.
 • Nye anbefalinger rubella

  22.08.2016

  I nye retningslinjer anbefales det at gravide ikke testes rutinemessig på rubellaimmunitet.
 • Nye rutiner for parasittprøver

  30.06.2016

  Fra og med 01.07.2016 endrer vi rutinene for analyse av parasittprøver.
 • Rettelse telefonnummer vakttelefon patologi

  17.06.2016

  Vi beklager å ha oppgitt feil telefonnummer til vakttelefon patologi i vårt siste infoskriv. Det riktige nummeret skal være: 22 99 65 50 .
 • Fürst Info 1-2016

  Fürst Info 1-2016

  02.06.2016

  - Ny helautomatisk analysehall - Nye serumrør - Mikrobiologisk diagnostikk av urinveisinfeksjon (UVI) - Åpningstider i sommer Last ned her (pdf).
 • S-TSI erstatter S-TRAS fra 30.5.2016

  26.05.2016

  TSH reseptor antistoff (TRAS)
 • Viktig info - prefrankerte konvolutter

  29.04.2016

  Vi har mottatt noen konvolutter som har åpnet seg under postforsendelse. Den nye forsendelsen av prefrankerte konvolutter til biologisk materiale har tykkere papp, og dette gjør dem vanskeligere å forsegle. Dette er konvolutter vi mottar fra Posten Norge, og saken er rapportert videre til produsenten. I mellomtiden ber vi om at dere forsterker lukkingen med stifter eller ekstra teip for å sikre...
 • Ny analysehall – Nye serumrør

  20.04.2016

  Vi har startet analysering av blodprøver i vår nye, helautomatiske analysehall. I den forbindelse går vi over til serumrør (5 mL). I en overgangsperiode vil vi håndtere både 8,5 mL rør og 5,0 mL rør. Vi oppfordrer våre rekvirenter til å bruke opp lokale lager av 8,5 mL rør før dere tar i bruk 5,0 mL rør.    Les mer
 • Ny helautomatisk analysehall i drift fra 4. april

  31.03.2016

  Siden tidlig i 2015 har vi i Fürst arbeidet med planlegging og installasjon av en ny automasjonsløsning for medisinsk biokjemi og hematologi. Prosjektet nærmer seg nå oppstart etter at installasjon, validering og testing er gjennomført med svært gode resultater. Det nye systemet representerer det ypperste innen analyseteknologi og automasjon og tilfører oss en betydelig kapasitetsøkning. Vi men...
 • Ny integrasjon mellom Forum og Infodoc Plenario

  31.03.2016

  Ny integrasjon for Fürst Forum i Infodoc Plenario:
 • Prøvetaking i Lillestrøm - Endring

  Prøvetaking i Lillestrøm - Endring

  30.03.2016

  Fra og med 1. mai 2016 avvikles vår prøvetakingsstasjon i Lillestrøm.
 • Omlegging av postens rutiner

  07.03.2016

  Endringene innebærer bl.a. at det ikke blir postombæring på lørdager fra og med 5. mars. Prøver til Fürst som ankommer Posten fredag ettermiddag vil ikke bli sortert, men lagret i romtemperatur hos Posten og utlevert til laboratoriet mandag morgen. For prøver til medisinsk biokjemi får omleggingen mindre konsekvenser, da de fleste serumanalyser har holdbarhet på minst 3 dager i romtemperatur. N...
 • Nye nettsider for Fürst Forum

  29.02.2016

  I dag har vi lansert nye nettsider!
 • Nytt virksomhetssertifikat for Fürst Medisinsk Laboratorium

  22.01.2016

  Brukere som ikke har gått over til ebXml-konvolutter med sertifikater, og bruker DES-kryptering, vil ikke bli berørt av denne overgangen.
 • Rekvisisjoner uten fullt personnummer

  03.12.2015

  Heretter vil vi sende skriftlige svarrapporter når pasientens fulle personnummer ikke er oppgitt. Dette vil også gjelde for rekvirenter som har meldt fra til oss at de kun ønsker elektroniske svarrapporter. Elektroniske prøvesvar på pasienter uten fullt personnummer kan bli avvist i legekontorets elektroniske postkasse, og vi ønsker på denne måten å sikre at alle prøvesvar blir mottatt av...
 • Norsk Laboratoriekodeverk - NLK

  05.11.2015

  Norsk Laboratoriekodeverk benytter P som prefiks for alle analytter. P står for p lasma, og dette er den naturlige komponenten i blod (i tillegg til blodlegemer og blodplater). Og det er in vivo situasjonen som legges til grunn i kodeverket. Serum (S- som prefiks) fremstilles ved at fullblod koagulerer. Derved omdannes fibrinogen til fibrin og det dannes et koagel, samt serum. Fürst – i likhet...
 • Nyrefunksjonen uttrykt ved estimert GFR

  29.09.2015

  Det er nå innført en rutine at når S-kreatinin er rekvirert, blir estimert GFR (eGFR CKD-EPI) rapportert uten at det er nødvending å rekvirere denne. På samme måten er det med  Cystatin C. Blir den rekvirert, vil det automatisk bli utregnet estimert GFR fra dette resultatet. I og med to forskjellige analyser med ulik biologisk funksjon, kan estimert GFR for de to metodene ha tydelige forskjelle...
 • Fürst først i Norge med gjennomgående akkreditering innenfor Patologi

  25.09.2015

  Fürst har alltid vært en pådriver for kvalitetsarbeid innenfor laboratoriefagene. Som første Norske laboratorium har Fürst fått innvilget akkreditering fra og med teknisk fremføring (makrobeskjæring, fremføring, dehydrering, støpning, skjæring, standardfargen, spesialfarge og immunhistologi) til diagnostikk av utvalgte diagnoser. Videre har Fürst utvidet akkrediteringsomfanget ytterligere:...
 • Obs! Pensler til PCR

  16.09.2015

  Vi opplever at vi får inn pensler til PCR som kommer fra en annen leverandør enn den vi benytter. Disse penslene er ikke validert for våre metoder og kan derfor ikke benyttes. Vi ber derfor om at pensler som sendes til oss er av typen Copan eSwab med Amies transportmedium. Disse kan bestilles fra vår varebestilling . 
 • Svarrapportering for mikrobiologiske dyrkningssvar

  07.09.2015

  For å få sett fullstendig svarrapportering for mikrobiologiske dyrkningssvar i journalsystemene må følgende gjøres:
 • Til våre rekvirenter i Helse Sør-Øst

  03.09.2015

  Etter siste anbudskonkurranse i Helse Sør-Øst har vi fått tilbakemelding fra enkelte rekvirenter med spørsmål om de fremdeles kan benytte vårt laboratorium. Svaret er et uforbeholdent JA. Fürst har avtale med Helse Sør-Øst innenfor fagområdene Medisinsk Biokjemi (inklusive farmakologi, rusmiddeltesting og allergologi), Medisinsk Mikrobiologi og Patologi. Innenfor alle fagområdene leverte vi...
 • Ny turnuskandidat?

  11.08.2015

  Ny rekvirent / ny turnuskandidat?
 • Fürst fyller 65 år

  04.05.2015

  4.mai fyller Fürst Medisinsk Laboratorium 65 år.  Vi feirer begivenheten og vil fortsette å levere kvalitet og service til alle våre brukere. Vi ønsker nye rekvirenter velkommen! Ta kontakt med vår markedsavdeling: Epost: Tlf: 2290 9669 
 • Patologiprøver til Fürst

  17.11.2014

  Laboratorium for Patologi er kjøpt opp av Fürst, og flyttet inn i Fürst sine lokaler på Furuset i Oslo. Nye rekvisisjoner er nå tatt i bruk, se veiledning (pdf). Vennligst kast gamle rekvisisjoner da de ikke lenger passer inn i vår logistikk. Bestilling av nye rekvisisjoner kan du gjøre her . For korrekt skjemautfylling, kontakt din journalleverandør. Konvolutter til Laboratorium for Patologi k...
 • Patologi - nye rekvisisjoner

  07.11.2014

  Fra 17. november vil vi ta i bruk nye rekvisisjoner med strekkodeetiketter for histologi og cytologi, se veiledning her. Vennligst kast gamle rekvisisjoner da de ikke lenger passer inn i vår logistikk. For korrekt skjemautfylling fra journalsystemet, ta kontakt med din journalleverandør. Konvolutter til Laboratorium for Patologi kan fortsatt benyttes. For spørsmål vedrørende nye rutiner, kontak...
 • Calprotectin - nye rør

  29.08.2014

  Vi har fått nye rør til analyse av Calprotectin i feces (brun skrukork). Vi ber om at disse rørene benyttes heretter. Rørene er tilpasset vår interne prøvelogistikk, og vil øke analysekapasiteten vår ytterligere. Det er viktig at røret fylles med korrekt mengde prøvemateriale (feces). Les mer her . Våre tidligere rør (blå skrukork) har en annen dimensjon og passer ikke lenger til vårt bruk. Vi...
 • Bankkort foretrekkes

  16.06.2014

  Fra 1. august legger vi om våre rutiner og oppfordrer våre pasienter så langt det er mulig å benytte bankkort ved betaling.
 • Ny doktorgrad hos Fürst

  15.05.2014

  Eyvind Wærsted Axelsen ved IT-avdelingen hos Fürst Medisinsk Laboratoruim disputerte tirsdag 13.mai for graden ph.d. med sin avhandling: Package Templates: Design, Experimentation and Implementation. Evolving a Mechanism for Reuse and Adaption of Class Collections.   “This thesis presents a novel approach to reuse and adaption of collections of classes in object-oriented languages. The approach...
 • Laktosebelastning utgår

  26.03.2014

  Etter 30. mai 2014 utgår laktosebelastning fra vårt repertoar. Hos de aller fleste pasienter er det mistanke om primær (medfødt) laktoseintoleranse. Denne tilstanden utredes ved hjelp av laktoseintoleranse gentest . Ved noen enkelte spesialtilfeller av sekundær laktoseintoleranse (for eksempel cøliaki, inflammatorisk tarmsykdom) kan funksjonelle tester (for eksempel laktosebelastning eller...
 • Ny analyse: HLA-B27

  03.01.2014

  Fra og med januar 2014 utfører Fürst analyse av HLA-B27 . Prøvemateriale: 1 rør EDTA-blod, som merkes med strek-kodeetikett med sluttsiffer 1. Elektronisk rekvirering: Analysen finnes i Fürst Forum under overskriften ”På spesielle indikasjoner”, som ligger under fanen ”KlinKjem”. Papirbasert rekvirering: Skriv HLA-B27 ved siden av en ledig rubrikk på rekvisisjonen. Les mer.
 • S-Kortisol – referansegrenser

  04.04.2013

  Vi har hatt uendrede referansegrenser for S-Kortisol i mange år, men er etter hvert kommet i utakt med andre laboratorier det er naturlig å sammenligne seg med. Ekstern kvalitetsvurdering tilsier også at det bør foretas en justering. De nye referansegrensene er: Kortisol morgen (kl. 07 – 09)            200 – 650 nmol/L Kortisol aften (kl. 18 – 21)                <230 nmol/L Vi mottar ofte prøve...
 • Thalassemi og hemoglobinvarianter

  21.01.2013

  Fürst Medisinsk Laboratorium tilbyr nå utredning for thalassemier og hemoglobinvarianter (hemoglobinopatier). Indikasjon for hemoglobintyping (hemoglobinopati-utredning) vil oftest være mikrocytose (lav MCV) og hypokromasi (lav MCH) med eller uten anemi som ikke kan forklares av jernmangel, spesielt hos personer med genetisk bakgrunn fra land med høy forekomst av hemoglobinopatier. Hemoglobinva...
 • Svineinfluensa, ny influensa A (H1N1)

  03.01.2013

  Laboratoriebasert overvåkning  av influensa kan være viktig for pasienter, leger og epidemiologer.  For detaljer se: folkehelseinstituttets hjemmesider . Fürst Medisinsk Laboratorium tester alle influensa A og B. Alle influensa A positive prøver blir testet for influensa A (H1N1), “svineinfluensavirus” fra uke 2, 2013.  Til prøvetaking brukes eSwab (Amies transportmedium), og prøven tas fra...
 • Forsendelseskonvolutter til Fürst

  18.12.2012

  Posten/Bring produserer nå kun store forsendelseskonvolutter (inntil 350 gram, maks 8 hylser + rekvisisjoner). Små konvolutter (inntil 100 gram, maks 2 hylser + rekvisisjoner) kan fremdeles brukes, men altså ikke lenger bestilles. Les mer.
 • Utvidet åpningstid på Majorstuen

  13.09.2012

  Fra 9.oktober 2012
 • Fürst har overtatt Laboratorium for Patologi

  13.09.2012

  Fürst Medisinsk Laboratorium har 2012 kjøpt opp 100 % av aksjene i Laboratorium for Patologi AS . Patologilaboratoriet vil inntil videre ikke samlokalisere til Fürsts hovedkvarter på Furuset, men fortsatt være lokalisert i Oslo sentrum. Laboratorium for Patologi AS er Norges største enkeltstående laboratorium innen diagnostisk patologi, og undersøker årlig over 100 000 vevs- og celleprøver...
 • Nytt innen hematologi

  21.05.2012

  - Nye analyser, nye referanseområder, nye rutiner, nye instrumenter
 • Oppkjøp av Unilabs Laboratoriemedisin

  20.08.2010

  Oppkjøp av Unilabs Laboratoriemedisin - Medisinsk biokjemi
 • Laboratorietjenester Helse Sør-Øst

  09.09.2009

  Fürst Medisinsk Laboratorium viderefører levering av laboratorietjenester til rekvirenter i sørlige del av Helse Sør-Øst

Les mer om