Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Ny klamydia variant

05.07.2019

Det er i Finland påvist en mutasjon i Chlamydia trachomatis. Videre er det påvist 2 tilfeller i Sverige, men så langt ingen i Norge. Mutasjonen fører til at en liten andel av prøvene som undersøkes får et svakt signal. Disse prøvene vil bli testet på nytt med en annen klamydia PCR test som har et annet målområde og som ikke påvirkes av mutasjonen. Dette medfører at enkelte prøvesvar vil bli forsinket. Det er ikke kjent at klamydia varianten påvirker sykdomsbildet.