Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Ny måleenhet for HbA1c

29.08.2018

Nasjonalt fagråd for diabetes har vedtatt at 30. september 2018 skal alle laboratorier i Norge endre enhet for HbA1c fra % til mmol glykert hemoglobin per mol hemoglobin (mmol/mol).

I mange europeiske land rapporteres HbA1c med enheten mmol/mol, i tråd med anbefalingen fra det internasjonale referansesystemet for analysering av HbA1c. Det er ønskelig at vi i Norge skal bruke samme enhet som resten av Europa.

De anbefalte diagnostiske grenser for diabetes er ikke endret. Helsedirektoratet sin anbefaling om HbA1c ≥ 48 mmol/mol (tilsvarende ≥ 6,5%) som diagnostisk kriterium for diabetes er fremdeles gjeldende. Øvre normale grense for HbA1c vil fremdeles være 42 mmol/mol (tilsvarende 6%).

Følgende formel kan brukes til omregning av HbA1c fra mmol/mol til %:                       

HbA1c% = 0,09148*HbA1c mmol/mol + 2,152

Noklus har, i samarbeid med Helsedirektoratet, laget et plastkort med en omregningstabell som kan være et nyttig hjelpemiddel i tilvenningsfasen tilden nye enheten.

 

 

 

 

 

Full omregningstabell finnes også på: www.noklus.no/Kursogveiledning/HbA1c_omregning.aspx

Noklus har sendt ut et skriv til leverandører av diagnostisk materiell for HbA1c hvor de ber dem om å kontakte sine kunder for å bistå med å endre instrumentinnstillingene. Legekontor og sykehjem som har instrumenter til analysering av HbA1c, og som ikke har mottatt informasjon fra sin instrumentleverandør, oppmuntres til å ta direkte kontakt med leverandør dersom de trenger hjelp til å endre instrumentinnstilling slik at de fra 30. september får HbA1c-svar med enheten mmol/mol. Eventuelt anbefaler vi å kontakte den lokale Noklus-konsulenten i fylket.