Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Ledig stilling - Overlege, spesialist i Patologi

31.08.2018

Fürst har Norges største enkeltstående patologilaboratorium. Som følge av økende antall prøver ønsker vi nå å styrke patologiteamet med ytterligere en patolog.

Stillingen vil inngå i patologifaglig team, sammen med avdelingens øvrige fast ansatte patologer, for å ivareta avdelingens histologi- og cytologidiagnostikk. Hoveddelen av prøvene mottas fra primærhelsetjenesten i Helseregionene Sør-Øst, Vest og Midt-Norge. Patologene skal videre tilrettelegge for en høy faglig standard og utvikling, i nært samarbeid med avdelingsleder, teamledere og øvrig fagpersonell for hhv. histologi og cytologi. Patologivirksomheten er akkreditert i henhold til NS-EN ISO 15189, fra teknisk fremføring t.o.m. diagnostikk, siden 2015.  

For fullstendig utlysning se her.

Kontaktperson:
HR-direktør Vibeke C. Reiling, tlf. 22 90 95 00,

Les mer om