Pasientweb - Fürst Medisinsk Laboratorium

Hopp direkte til innhold

Hopp direkte til Søk

Pasientweb

Leger som benytter elektronisk rekvirering kan bestemme på forhånd at pasienten skal få tilgang til sine egne prøvesvar via hjemmesiden vår. Legen må da krysse av for dette, og taste inn pasientens mobil-nummer, samtidig som han rekvirerer prøvene. Tilgangen gjelder kun for denne ene rekvisisjonen.

Fremgangsmåte for oppslag av prøvesvar

En etikett med PrøveID fra rekvisisjonen (følgeskrivet) klistres på dertil egnet beskjedlapp, se illustrasjon.

SMS-kode (engangskode) vil sendes til det oppgitte mobilnummer når prøvesvaret foreligger fra Fürst.

PrøveID og SMS-kode i kombinasjon vil gi tilgang til prøvesvarene på adresse: https://pasientweb.furst.no

Navn på rekvirerende lege vises på skjermen, men ikke pasientens navn (kun fødselsår og kjønn). Hvis man trenger kopi av svarene til visum eller attester som må ha fullestendige personopplysninger, må man be om et skriftlig svarbrev.

Prøvesvar er tilgjengelig i 28 dager. Taster man feil koder sperres tilgangen etter 5 forsøk.