S-Albumin

Akkreditering

Indikasjoner

Malnutrisjon. Malabsorpsjon. Proteintap. Leverfunksjon. Væskebalanse. Supplement til kalsiumbestemmelse. Ødemer av ukjent årsak.

Referanseområde

Alder Referanseområde Enhet
1 - 16 år 38 - 48 g/L
17 - 39 år 36 - 48 g/L
40 - 69 år 36 - 47 g/L
≥ 70 år 34 - 46 g/L

Fullstendig referansetabell 

Tolkning

Høye verdier ved inntørring. Lave verdier ved aktive prosesser, proteinmangel (malnutrisjon, malabsorpsjon), syntesesvikt (leverkirrhose), proteintap (nefrose, proteintapende mave/tarmsykdom, brannskader).

Forskjell på to prøvesvar hos samme pasient?


Analytisk variasjonskoeffisient:
Biologisk variasjonskoeffisient:
Total variasjonskoeffisient:

Norsk bruksnavn: P-Albumin
NLK-kode: NPU19673
Analysenummer: 069
Forkortet analysenavn: S-ALBUMI

Prøvemateriale og mengde

1 mL serum

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 4 eller 5.