S-Amitriptylin total

Preparat: Sarotex, Tryptizol

Indikasjoner

Kontroll, doseendring, bivirkninger, terapisvikt.

Terapeutisk område

Referanseområde Enhet
300 - 750 nmol/L

Tolkning

Farmakologisk aktiv metabolitt (nortriptylin) bestemmes også. Høye verdier innebærer økt risiko for bivirkninger. Lave verdier innebærer risiko for manglende terapeutisk effekt. Sykdomsforhold og farmakodynamisk variasjon kan berettige serumkonsentrasjoner utenfor terapeutisk område.
Halveringstid: amitriptylin: 9 - 50 timer, nortriptylin: 17 - 93 timer

Merknad

Konsentrasjon av metabolitten nortriptylin bestemmes også.

Analysen utføres på Diakonhjemmet, senter for Psykofarmakologi (SFP).

Norsk bruksnavn: P-Sum: Amitriptylin+nortriptylin
NLK-kode: NPU03927
Analysenummer: 409
Forkortet analysenavn: AMITRTOT

Pasientforberedelser

Prøven tas medikamentfastende 12 - 24 timer etter siste dose.

Prøvetakingsrutiner

Oppgi alle legemidler, dosering og tidspunkt for siste dose og prøvetaking.

Prøvemateriale og mengde

1 mL serum. Tas på rør uten tilsetning (ikke gel). Anbefalt henstand før sentrifugering er 60 minutter.

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 6 for innsendingsrøret.