S-Amylase total

Akkreditering

Indikasjoner

Pankreasdiagnostikk, uklare akutte abdominalsykdommer.

Referanseområde

Referanseområde Enhet
25 - 120 U/L

Tolkning

Sterk økning de første 4 dager ved akutt pankreatitt og ved akutte spyttkjertelbetennelser. Moderat økte verdier ved pankreascyster, duktusokklusjon, akutte abdominalsykdommer utenfor pankreas (ulcus perforans, ileus) og ved alkoholisme. Lett forhøyde verdier ved nyreinsuffisiens. Konstant høye verdier (opptil 15 ganger normalnivået) uten kliniske symptomer kan ses ved makroamylasemi. Det foreligger da en kompleksforbindelse mellom amylase og et plasmaprotein, oftest IgA.

Merknad

Laboratoriet undersøker ikke amylase i urin. Se S-Amylase pankreas.

Forskjell på to prøvesvar hos samme pasient?


Analytisk variasjonskoeffisient:
Biologisk variasjonskoeffisient:
Total variasjonskoeffisient:

Norsk bruksnavn: P-Amylase, total
NLK-kode: NPU19652
Analysenummer: 038
Forkortet analysenavn: S-T.AMYL

Prøvemateriale og mengde

1 mL serum

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 4 eller 5.