S-Amylase total

Akkreditering

Indikasjoner

Pankreasdiagnostikk, uklare akutte abdominalsykdommer.

Referanseområde

Referanseområde Enhet
25 - 120 U/L

Tolkning

Amylase finnes i pankreas- og spyttkjertelvev, og akutt pankreatitt og spyttkjertelbetennelser gir høye verider. Samtidig forhøyede leverenzymer kan indikere okklusjon av distale galleganger. Ved ikke-akutte pankreatitter ses moderat økte verdier, som etter hvert overgår i lave verdier, når all eksokrin vev i pankreas er ødelagt. Amylase utskilles tildels i nyrene, og nyresvikt gir en lett økning. Amylase kan iblant danne komplekser med immunglobuliner, såkalt makroamylasemi – dette gir vedvarende høy amylase, samtidig som lipase er normalt. Makroamylasemi har ingen klinisk betydning. 

Ved høye verdier kan bestemmelse av pankreasspesifikk amylase og lipase være nyttig, for å utelukke makroamylasemi og spyttkjertellidelser som parotitt, spyttkjertelstein og Sjögren.

Merknad

Laboratoriet undersøker ikke amylase i urin. Se S-Amylase pankreas

Forskjell på to prøvesvar hos samme pasient?


Analytisk variasjonskoeffisient:
Biologisk variasjonskoeffisient:
Total variasjonskoeffisient:

Norsk bruksnavn: P-Amylase
NLK-kode: NPU19652
Analysenummer: 038
Forkortet analysenavn: S-T.AMYL

Prøvemateriale og mengde

1 mL serum

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 4 eller 5.