S-ANCA

Alternativt navn: Anti-Neutrofile Cytoplasmatiske Antistoffer

Se S-MPO-ANCA og S-PR-3-ANCA.

 

Analysenummer: 272

Relaterte sider