S-Anti-dsDNA, EliA

Akkreditering Alternativt navn: Antistoff mot double-stranded DNA

Indikasjoner

Positiv S-ANA-screen. Mistanke om SLE (systemisk lupus erytematosus).

Referanseområde

Referanseområde Enhet
<20 IU/mL

Tolkning

Antistoff mot dobbelt-trådet DNA forekommer ved systemisk lupus erythematosus (SLE). S-Anti-dsDNA regnes som spesifikt for SLE. Konsentrasjonen kan variere over tid og reflektere sykdomsaktiviteten. Antistoffet kan indusere nefritt, og pasienten bør kontrolleres med henblikk på dette. Se Reumatologiske sykdommer.

Merknad

Analysen utgår fra vårt repertoar 31. mars 2023, les mer.

Analysenummer: 178
Forkortet analysenavn: DNAELIA

Prøvemateriale og mengde

0,5 mL serum

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 4 eller 5.