S-Anti-tTG IgA

Akkreditering

Indikasjoner

Diagnostikk og oppfølging av cøliaki (S-Anti-tTG-IgA og S-Anti-deamidert gliadin IgG).

Indikasjon

Analyser

Diagnostikk av cøliaki [470]

S-Anti-tTG-IgA
S-Anti-deamidert gliadin IgG

Oppfølging av cøliaki-pasienter [471]

S-Anti-tTG-IgA
S-Anti-deamidert gliadin IgG

Oppfølging av cøliaki-pasienter med IgA-mangel [472]

S-Anti-tTG-IgA
S-Anti-deamidert gliadin IgG

Samt utredning av uklare tilstander hvor cøliaki kan være en differensialdiagnose.

Referanseområde

Analyse Referanseområde Enhet
S-Anti-tTG-IgA <7 U/mL
S-Anti-deamidert gliadin IgG <7 U/mL

Tolkning

Diagnostikk av cøliaki-pasienter

Anti-tTG IgA positiv,
Anti-deamidert gliadin IgG positiv:

Meget høy sannsynlighet for aktiv cøliaki

Anti-tTG IgA positiv,
Anti-deamidert gliadin IgG negativ:

Høy sannsynlighet for aktiv cøliaki

Anti-tTG IgA negativ,
Anti-deamidert gliadin IgG positiv:

Hvis tTG IgA er negativ (<1), og deamidert gliadin IgG er positiv analyseres i tillegg Total IgA, og det anbefales også at gentest utføres.

Hos barn <3år og/eller pasienter med IgA-mangel og positiv gentest:

Høy sannsynlighet for aktiv cøliaki.
Andre: Usikker betydning. Positiv gentest og høyt titer styrker mistanke om aktiv cøliaki.

Anti-tTG IgA negativ,
Anti-deamidert gliadin IgG negativ:

Lav sannsynlighet for aktiv cøliaki.

 

Den endelige diagnosen av cøliaki stilles ut fra serologiske analyser, tarmbiopsi og typisk klinikk med bedring ved glutenfritt kosthold. Det er viktig at pasienten ikke settes på glutenfri diett før diagnosen er sikret. Det foreligger nye regler for grunnstønad (NAV) som gjør at barn med anti-tTG >10 x øvre grense, og som er HLA DQ2 el. DQ8 positive, kan slippe biopsi etter søknad. Se NAV-Rundskriv vedr. § 6-3 Grunnstønad.

Oppfølging av cøliaki-pasienter

Ved vellykket diettbehandling av cøliaki-pasienter kan fallende serumkonsentrasjoner av anti-tTG IgA brukes til å bekrefte effekten. Halveringstid kan variere fra noen uker helt opp til et halvt år. Oppfølgingen bør fortsette også etter at anti-tTG er normalisert, gjennom årlige kontroller. Økende anti-tTG taler for svikt i diettbehandlingen. Biopsi er gullstandard for oppfølging, og ved symptomer og normal anti-tTG kan biopsi overveies. Verdien av anti-deamidert gliadin IgG ved diettbehandling er mer usikker.

Les mer.

Merknad

Total IgA utføres når tTG IgA er negativ (<1), og deamidert gliadin IgG er positiv.

Norsk bruksnavn: P-Transglutaminase (tTG) IgA
NLK-kode: NPU14566
Analysenummer: 464
Forkortet analysenavn: IGATTG

Prøvemateriale og mengde

0,5 mL serum

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 4 eller 5.

Relaterte sider