Bakteriologisk us, anaerob dyrkning

Akkreditering

Indikasjoner

Ved mistanke om anaerob bakteriell infeksjon kan det rekvireres anaerob dyrkning. Anaerob dyrkning utføres alltid sammen med aerob dyrkning. Gode kliniske opplysninger er viktig for at laboratoriet skal kunne velge riktige dyrkningsmedier og undersøkelser. Ved anaerob dyrkning er det viktig at transporttiden til laboratoriet er kort og at transporten skjer på egnet dyrkningsmedium.

Referanseområde

Negativt funn besvares som ''ingen vekst'' eller ''normal flora''.

Tolkning

Ved oppvekst av potensielt patogene mikrober besvares funnet med artsidentifikasjon og resistensbestemmelse. Ved valg av antibiotikum bør resistensbestemmelse legges til grunn, men også hvorvidt et antibiotikum vil oppnå høy nok konsentrasjon i sår/funnsted, samt pasientens alder og andre sykdommer. Ved anaerobe infeksjoner er ofte anaerob blandingsflora til stede og selv ved oppvekst av kun en type anaerob bakterie er ofte bred terapi mot forskjellige anaerobe bakterier å foretrekke. Se Større avgrensede bløtdelsinfeksjoner (abscesser)

Norsk bruksnavn: Us-Anaerob dyrkning, bakterier
NLK-kode: NPU17956
Analysenummer: U02

Prøvemateriale og mengde

Materiale fra abcess eller lukket hulrom (i Amies transportmedium)

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer A eller B.