F-Blod

Alternativt navn: Okkult blod i feces, ''benzidin'' i feces, blod i avføring

Indikasjoner

Mistanke om blødninger fra mage-tarm kanalen.

Referanseområde

Referanseområde
NEG

Tolkning

Testen er ikke spesifikk for hemoglobin, men reagerer positivt også ved tilstedeværelse av andre peroksydaser (myoglobin) og planteperoksydaser. Positive prøver opptrer ved blødninger mer enn 5 mL/døgn fra colon, den er mindre sensitiv ved blødninger i magesekken. Ved positive prøver bør det vurderes om det foreligger feilkilder. Vær oppmerksom på at enkelte legemidler kan øke blodtapet fra tarm (for eksempel acetylsalisylsyre og NSAID). Inntak av store mengder Vitamin C kan medføre falsk negative tester.

Merknad

Kvalitativ analyse.

F-Blod erstattes av ny immunologisk metode F-Hemoglobin fra og med 15.10.21.

Norsk bruksnavn: F-Blod
NLK-kode: NPU01393
Analysenummer: 075
Forkortet analysenavn: F-BLOD I

Pasientforberedelser

I fire døgn før prøvene tas og i prøvetiden må pasienten unngå rødt kjøtt (vilt, lam, får, okse), blodmat, fisk med mørkt kjøtt (laks, tunfisk, makrell, sardiner) samt rå grønnsaker med høyt innhold av peroksydaser (særlig pepperrot og reddiker).

For fullstendig informasjon, se veiledning på Hemo-fec konvolutten.

Prøvetakingsrutiner

Sendes i spesialkonvolutt (Hemo-fec test) eller i annen emballasje.

Prøvemateriale og mengde

3 - 5 fecesprøver fra ulike dager, fra det indre av fecesklumper, strykes ut på hvitt filtrerpapir.

Relaterte sider