S-Brekspiprazol

Preparat: Rxulti

Indikasjoner

Kontroll, doseendring, bivirkninger, terapisvikt.

Terapeutisk område

Referanseområde Enhet
50 - 330 nmol/L

Tolkning

Basert på begrenset litteratur kan man ved bruk av 1-4 mg/døgn forvente serumkonsentrasjoner i området 50-350 nmol/L.

Forsiktighetsregler: Halvering av dosen ved langsom metabolisme via CYP2D6, samt i kombinasjon med kraftige CYP2D6- eller CYP3A4-hemmere.
Halveringstid: Ca 90 timer.

Merknad

Analysen utføres på Diakonhjemmet, senter for Psykofarmakologi (SFP).

Norsk bruksnavn: P-Brekspiprazol
NLK-kode: NPU58969
Analysenummer: D15
Forkortet analysenavn: BREKSPIP

Pasientforberedelser

Prøven tas medikamentfastende 12 - 24 timer etter siste dose.

Prøvetakingsrutiner

Oppgi alle legemidler, dosering og tidspunkt for siste dose og prøvetaking.

Prøvemateriale og mengde

1 mL serum. Tas på rør uten tilsetning (ikke gel). Anbefalt henstand før sentrifugering er 30 minutter.

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 6 for innsendingsrøret.