S-CA125

Akkreditering Alternativt navn: Cancer antigen 125

Indikasjoner

Utredning av eggstokkcyster, endometriose og oppfølging av eggstokk-kreft.

Referanseområde

Referanseområde Enhet
<35 kU/L

Tolkning

CA125 er en sensitiv markør og høye verdier ses ofte ved gynekologiske maligniteter, særlig ved epitelial eggstokk-kreft. Enkelte typer eggstokk-kreft (ikke-epiteliale former) gir dog ikke alltid CA125-stigning. CA125 er lite spesifikk, og høye verdier (opp mot 3000 kU/L) kan også ses ved benigne sykdommer som væske eller betennelse i buk- eller brysthule, eller ved hjertesvikt. Ved mistanke om eggstokk-kreft bør en som regel bruke CA125 sammen med ultralydsundersøkelse.

Forskjell på to prøvesvar hos samme pasient?


Analytisk variasjonskoeffisient:
Biologisk variasjonskoeffisient:
Total variasjonskoeffisient:

Norsk bruksnavn: P-CA125
NLK-kode: NPU01448
Analysenummer: A51
Forkortet analysenavn: S-CA125

Prøvemateriale og mengde

1 mL serum

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 4 eller 5.