C.difficile Ag/toksin

Akkreditering Alternativt navn: Clostridioides difficile (tidligere Clostridium difficile)

Indikasjoner

Diaré. Mistanke om antibiotikaindusert diaré eller ved utbrudd ved helseinstitusjon.

Det er verdt å merke seg at det ved PCR også påvises døde bakterier. PCR blir derfor ikke negativ før både levende og døde bakterier er kvittert ut med avføringen. Dessuten er PCR mer sensitiv enn dyrkning. Det kan derfor gå noe lengre tid før en person blir erklært som ikke utskiller av bakterien enn ved dyrkning.

Analyser

  • Clostridioides difficile
  • Clostridioides difficile toxin A/B

Tolkning

Negative analyser besvares ”NEG”.

Positive analyser besvares ”POS”, og med kommentar: Ved positiv Clostridioides difficile og negativ Clostridioides difficile toksin: Ikke-toksigen (apatogen) C. difficile stamme påvist. Ved både positiv Clostridioides difficile og Clostridioides difficile toksin: Toksigen (patogen) C. difficile stamme påvist.

Kontrollprøver

Det tas ikke kontrollprøve etter avsluttet behandling.

Analysenummer: N48
Forkortet analysenavn: BAKTPAN2

Prøvetakingsrutiner

Avføringsprøve/fecesprøve benyttes.

Kort bruksanvisning FecalSwab:

Prøvetakningspenselen tas ut av pakning og føres 1-2 cm inni rektum. Korken på prøverøret tas av og penselen settes i prøverøret. Brekk av prøvetakningspenselen i knekkpunktet. Det kan også benyttes fæcesprøve fra potte/bekken. Ved normal/løs avføring føres penselen ned i feces og opp igjen. Ved hard avføring brukes penselen som en spatel for å få med en liten mengde feces.

Skru på korken på røret. Prøven bør oppbevares i kjøleskap inntil forsendelse.

For optimal diagnostikk må prøven være ankommet laboratoriet senest 48 timer etter prøvetakning. Prøver inntil 5 døgn gamle aksepteres, men gamle prøver kan gi redusert sensitivitet og derved «falske» negative svar.

Prøvemateriale og mengde

Det må være godt synlig feces på prøvetakningspinnen. FecalSwab (Cary Blair transportmedium) -grønn propp.

Ved behov for å lete etter tarmpatogene virus og tarmpatogene bakterier kan begge analysene gjøres på samme prøvetakingsrør.

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer A eller B.