C.difficile Ag/toksin

Akkreditering Alternativt navn: Clostridioides difficile (tidligere Clostridium difficile)

Indikasjoner

Diaré. Mistanke om antibiotikaindusert diaré eller ved utbrudd ved helseinstitusjon.

Det er verdt å merke seg at det ved PCR også påvises døde bakterier. PCR blir derfor ikke negativ før både levende og døde bakterier er kvittert ut med avføringen. Dessuten er PCR mer sensitiv enn dyrkning. Det kan derfor gå noe lengre tid før en person blir erklært som ikke utskiller av bakterien enn ved dyrkning.

Referanseområde

Negativ

Analyser

  • Clostridioides difficile
  • Clostridioides difficile toxin A/B

Tolkning

Negative analyser besvares ”NEG”.

Positive analyser besvares ”POS”, og med kommentar: Ved positiv Clostridioides difficile og negativ Clostridioides difficile toksin: Ikke-toksigen (apatogen) C. difficile stamme påvist. Ved både positiv Clostridioides difficile og Clostridioides difficile toksin: Toksigen (patogen) C. difficile stamme påvist.

Kontrollprøver

Det tas ikke kontrollprøve etter avsluttet behandling.

Analysenummer: N48
Forkortet analysenavn: BAKTPAN2

Prøvetakingsrutiner

Avføringsprøve
Defekasjon bør skje i rent, kokt bekken eller i potte skylt med kokende vann. En skje avføring plukkes opp og blandes godt med transportmediet. Fortrinnsvis velges slimklatter eller blodige porsjoner av avføringen.
Vær påpasselig med å skru korken skikkelig til!

Duodenalprøve
Denne prøvetypen er aktuell ved bærertilstand av Salmonella Typhi og Salmonella Paratyphi. Prøven hentes ved duodenalsondering og forsendes på Cary-Blair transportmedium.

Transporttiden bør ikke overstige 2 døgn. Prøver inntil 5 døgn gamle aksepteres.

Prøvemateriale og mengde

Feces eller duodenalprøve i FecalSwab (Cary Blair transportmedium) -grønn propp
(ved behov for også å lete etter tarmpatogene virus kan både virusanalysene og bakterieanalysene gjøres på samme glass).

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer A eller B.