Dermatofytter

Alternativt navn: Ringorm, hudsopp, neglsopp, fotsopp og sopp i hodebunnen, mykose

Indikasjoner

Dermatofytter er sopper som lever på proteinet keratin i hud, hår eller negler. Dermatofytter smitter fra menneske til menneske, fra dyr (katt, hund, hest) til menneske eller fra jord. Den vanligste dermatofyttarten er Trichophyton rubrum (hud, fot og negl), forårsaker ca 80% av tilfellene. Ellers sees artene Trichophyton mentagrophytes (fot og negl), Microsporon canis (hud, hår og skjegg), Trichophyton violaceum (hårbunn) og Epidermophyton floccosum (hud, negl).

Tolkning

Når dermatofytter er rekvirert gjøres det PCR direkte på prøvematerialet. Ved hjelp av PCR analysen kan følgende identifiseres: T. rubrum complex og pandermatofytter. Pandermatofytter er et samlebegrep som omfatter følgenede dermatofyttarter: E. floccosum, M. canis, M. audouinii, M. gypseum, T. erinaceid, T. interdigitale, T. mentagrophyte, T. schoeuleinii, T. soudanense, T. tonsurans, T. verrucosum, T. violaceum. Hvis artsbestemmelse ønskes av «pandermatofytt» sendes det inn ny prøve til dermatofytt dyrkning.

Svar på PCR foreligger normalt i løpet av 1 uke etter at prøven er mottatt.

I sjeldne tilfeller er det en annen soppart enn de vanlige som påvises med PCR metoden som er årsak til neglsopp. Foruten andre dermatofytter arter ikke inkludert i pandermatofytt, kan Candida arter forårsake infeksjoner i hud og negler (paronychia). Muggsopp kan også forårsake infeksjoner i negl. Man kan se infeksjoner med Scopulariopsis brevicaulis, men også Acremonium -, Aspergillus - og Fusarium arter kan være årsak. Ved negativ PCR og klinisk mistanke om sopp infeksjon er det aktuelt å sende inn ny prøve til dyrkning.

Merknad

 

Analysenummer: P92,P91,P90
Forkortet analysenavn: DERMFYTT

Prøvetakingsrutiner

Ideelt bør det gjøres direktemikroskopi på legekontoret for å se etter soppsporer.

Hud: Hudavskrap fra periferien av angrepet hudparti innsendes på 7mL plastrør med skrukork.

Negl: Avskrap fra de deler av neglen, som viser forandringer, samt fra undersiden av neglens distale del innsendes på 7 mL plastrør med skrukork.

Hår: Angrepne hår trekkes ut med pinsett. Hvis håret er langt, fraklippes den ytterste delen og den innerste 1 - 2 cm lange del innsendes som prøvemateriale. Materialet innsendes på 7 mL plastrør med skrukork.

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer A eller B.