S-Etanol

Akkreditering Alternativt navn: Alkohol, etylalkohol

Indikasjoner

Analysen måler etanolkonsentrasjonen i serum (''promillen'').

Referanseområde

Referanseområde Enhet
NEG promille

Tolkning

Etanol finnes normalt ikke i blodet. Etter opphør av inntak vil konsentrasjonen gjerne falle med ca 0,12 - 0,20 promille/time.

Analytisk V.K.:

Se separat tabell over Analysevariasjon

Merknad

Kontrollprøve: Der det kan bli aktuelt med alvorlige sanksjoner overfor prøvegiver ved positive funn, anbefaler vi at prøven sendes direkte til Divisjon for rettstoksikologi, FHI. Fürst kan etter avtale være behjelpelig med prøvetaking.

Norsk bruksnavn: P-Etanol
NLK-kode: NPU23869
Analysenummer: 657
Forkortet analysenavn: S-ETANOL

Prøvetakingsrutiner

Det må ikke brukes etanol ved vask før prøvetaking.

Prøvemateriale og mengde

1 mL serum

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 4 eller 5.