U-Etylglukuronid spesifikk analyse

Alternativt navn: U-EtG

Indikasjoner

Påviser bruk av etanol i løpet av de siste få dagene. Mest aktuell når det foreligger avtale om avholdenhet.

Referanseområde

Referanseområde
NEG

Påvisningsgrense: EtG: 0,5 mg/L og EtS: 0,2 mg/L

Tolkning

En meget liten andel av inntatt alkohol glukuronideres og sulfateres i lever og skilles ut i urin. Ved inntak av 3-4 alkoholenheter, vil EtG og EtS kunne påvises i urin i 1-2 døgn etter at alkoholen er ute av blodet. Etter større inntak kan stoffene påvises i opptil 4-5 dager. Påvisningsgrensen er satt på et nivå hvor alkohol i munnvann og konfekt etc. ikke skal slå ut. Analysen utføres når screeninganalysen er positiv og det er rekvirert "798 Spesifikk analyse ved positiv screening". EtG og EtS er direkte metabolitter av etanol og er derfor svært spesifikke. 

Norsk bruksnavn: U-Etylglukuronid (EtG)
NLK-kode: NPU28003
Analysenummer: R40
Forkortet analysenavn: ETYLGLUK

Prøvetakingsrutiner

Prøven er holdbar 1 dag ved romtemperatur og 2 uker i kjøleskap.

Prøvemateriale og mengde

5-10 mL urin

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 8.