U-Etylglukuronid

Akkreditering Alternativt navn: EtG

Indikasjoner

Kan påvise nylig inntak av etanol (alkohol).

Referanseområde

Referanseområde
NEG

Påvisningsgrense: 0,5 mg/L

Tolkning

En meget liten andel av inntatt alkohol glukuronideres i lever, og skilles ut i urin. Ved inntak av 2-3 alkoholenheter, vil EtG kunne påvises i urin i 15-25 timer etter at alkoholen er ute av blodet. Etter større inntak kan EtG påvises i opptil 4-5 dager. Påvisningsgrensen er satt på et nivå hvor alkohol i munnvann og konfekt etc. ikke skal slå ut. Screeninganalysen utføres med immunoassay og kan derfor ikke benyttes ved sanksjonære prøver iht. IS-2231. For et sikkert analysesvar kan det rekvireres "798 Spesifikk analyse ved positiv screening" og prøven vil bli analysert med spesifikk metode mhp. Etylglukuronid og Etylsulfat. Disse stoffene er direkte metabolitter av etanol og er således svært spesifikke. 

Analytisk V.K.:

Se separat tabell over Analysevariasjon

Norsk bruksnavn: U-Etylglukuronid (EtG) (uspesifikk)
NLK-kode: NOR25625
Analysenummer: 686
Forkortet analysenavn: U-ETG

Prøvetakingsrutiner

Prøven er holdbar 1 dag ved romtemperatur og 2 uker i kjøleskap.

Prøvemateriale og mengde

5-10 mL urin

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 8.

Relaterte sider