S-Haptoglobin

Akkreditering Alternativt navn: Hp, hemoglobin bindingskapasitet

Indikasjoner

Hemolytisk anemi, pernisiøs anemi, leversykdommer og aktive prosesser.

Referanseområde

Referanseområde Enhet
0,4 - 2,1 g/L

Tolkning

Haptoglobin er et protein som produseres i leveren og binder fritt hemoglobin i blod. Hemoglobin-haptoglobinkomplekser fanges opp og destrueres i det retikuloendoteliale systemet. Høye verdier ses ved aktive prosesser, særlig der disse er lokalisert til bindevev.

Lave verdier ved hemolyse, pernisiøs anemi og leversykdommer. Haptoglobinverdien er oftest 0 hos nyfødte, og hos enkelte er den fortsatt lav i barneårene. Noe lavere verdier under graviditet. Se også Anemi.

Forskjell på to prøvesvar hos samme pasient?


Analytisk variasjonskoeffisient:
Biologisk variasjonskoeffisient:
Total variasjonskoeffisient:

Norsk bruksnavn: P-Haptoglobin
NLK-kode: NPU19788
Analysenummer: 105
Forkortet analysenavn: S-HAPTOG

Prøvemateriale og mengde

1 mL serum

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 4 eller 5.