S-Haptoglobin

Akkreditering Alternativt navn: Hp, hemoglobin bindingskapasitet

Indikasjoner

Hemolytisk anemi, pernisiøs anemi, benmargsmetastaser, leversykdommer, aktive prosesser.

Referanseområde

Referanseområde Enhet
0,4 - 2,1 g/L

Tolkning

Haptoglobin er et akutt fase protein. Høye verdier sees ved aktive prosesser, særlig der disse er lokalisert til bindevev. Lave verdier ved hemolytiske prosesser, pernisiøs anemi, benmargmetastaser, leverkirrhose. Haptoglobinverdien er oftest 0 hos nyfødte, og hos enkelte er den fortsatt lav i barneårene. Under svangerskapet er den noe nedsatt fra utgangsverdien. Se Anemi.

Forskjell på to prøvesvar hos samme pasient?


Analytisk variasjonskoeffisient:
Biologisk variasjonskoeffisient:
Total variasjonskoeffisient:

Norsk bruksnavn: P-Haptoglobin
NLK-kode: NPU19788
Analysenummer: 105
Forkortet analysenavn: S-HAPTOG

Prøvemateriale og mengde

1 mL serum

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 4 eller 5.