S-hCG

Akkreditering Alternativt navn: Beta-hCG, humant chorion gonadotropin

Indikasjoner

Graviditetstest. Måling av hCG kan være nyttig ved diagnostikk av tidlig graviditet, ved mistanke om ekstrauterin graviditet og ved truende abort

Laboratoriets analyse skal ikke benyttes som tumormarkør.

Referanseområde

Kjønn Referanseområde Enhet
Kvinne <5 U/L

Tolkning

Under graviditet varierer hCG-nivået med graviditetslengden. Hormonet kan påvises allerede 9 dager etter konsepsjon. Maksimale verdier (12 000-290 000 U/L) ved uke 10 - 11. Deretter faller nivået til 1 000-60 000 U/L ved uke 20 og holder seg konstant på dette nivået frem til fødsel.
Det er vanskelig å sette grenser som skiller mellom ekstrauterint og normalt svangerskap, men fall eller manglende stigning i konsentrasjonen tyder på unormal utvikling, ofte ekstrauterint svangerskap. Halveringstiden for hCG i sirkulasjon er ca 1 døgn. Manglende fall tyder på vedvarende produksjon, enten fra intakt graviditet, fungerende placentarester eller pga utvikling av blæremola.
hCG eller hCG-lignende substanser kan også produseres i endokrint aktive tumores, så som dysgerminom, teratom og seminom. Se Svangerskapets innflytelse på laboratorieverdier. 

Analytisk V.K.:

Se separat tabell over Analysevariasjon

Norsk bruksnavn: P-hCG+ betakjeder
NLK-kode: NPU19579
Analysenummer: 634
Forkortet analysenavn: S-HCG

Prøvemateriale og mengde

0,5 mL serum

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 4 eller 5.