Influensa A

Akkreditering Alternativt navn: Influenza A, Sesonginfluensa, Pandemisk influensa, ny influensa A (H1N1), svineinfluensa

Indikasjoner

Influensa A opptrer epidemisk/pandemisk, oftest i vinterhalvåret. Symptomer er høy feber, hodepine, muskelsmerter, halsvondt og hoste. Hos eldre og personer med kroniske sykdommer anbefales årlig vaksinering. Sykdommen kan være følsom for antivirale midler i tidlig fase. Diagnostikk er ikke indisert ved typiske tilfeller under høysesong.

Referanseområde

Referanseområde
NEG

Tolkning

Positiv prøve er forenlig med aktuell infeksjon med Influensa A. Se Influensaliknende sykdom.

Merknad

Sykdombildet ved infeksjon av luftveisvirus er vanskelig å skille klinisk. Fra 23.10.17 vil Influensa A og Influensa B inngå i «Luftveisvirus». Ved rekvirering av «Luftveisvirus» eller «Influensa» vil det bli testet for Parainfluensavirus, RS-virus, humant metapneumovirus, Influensa A og Influensa B. 

Alle influensa A positive prøver blir testet for influensa A (H1N1) (svineinfluensa).

Norsk bruksnavn: Us-Influensavirus A RNA
NLK-kode: NPU54828
Analysenummer: 277
Forkortet analysenavn: INFLUENA

Prøvemateriale og mengde

Pensel Copan eSwab i Amies transportmedium.

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer A eller B.