Influensa B

Akkreditering Alternativt navn: Influenza B

Indikasjoner

Influensa B opptrer epidemisk, men ikke i pandemier, oftest i vinterhalvåret. Symptomer er høy feber, hodepine, muskelsmerter, halsvondt og hoste. Diagnostikk er ikke indisert ved typiske tilfeller i høysesong.

Referanseområde

Referanseområde
NEG

Tolkning

Positivt resultat er forenlig med aktuell infeksjon med Influensa B. Se Influensaliknende sykdom.

Merknad

Sykdombildet ved infeksjon med luftveisvirus er vanskelig å skille klinisk. Ved rekvirering av «Luftveisvirus» eller «Influensa» vil det bli testet for Parainfluensavirus, RS-virus, humant metapneumovirus, Influensa A, Influensa B og SARS-CoV-2. 

Alle influensa A positive prøver blir testet for influensa A (H1N1) (svineinfluensa).

Norsk bruksnavn: Us-Influensavirus B RNA
NLK-kode: NPU27655
Analysenummer: 267
Forkortet analysenavn: INFLUENB

Prøvemateriale og mengde

Pensel Copan eSwab i Amies transportmedium.

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer A eller B.