S-Jernbindingskapasitet

Akkreditering Alternativt navn: TIBC - total iron binding capacity, transferrin

Indikasjoner

Sammen med jern for utredning av anemi, jernmangel, hemokromatose.

Referanseområde

Referanseområde Enhet
49 - 83 µmol/L

Tolkning

Høye verdier ved jernmangel, østrogenpåvirkning som ved p-pillebruk eller graviditet, anabole steroider.

Lave verdier ved dårlig nutrisjon, ved akutt-fase-reaksjoner som f.eks. akutte og kroniske infeksjoner, inflammatoriske tilstander og etter operasjoner. Lave verdier også ved hemokromatose og ved nefrotisk syndrom. Se Anemi.

Merknad

Ved å dele verdien for jernbindingskapasitet med faktoren 25,1 fås transferrinverdien i g/L. Referanseområdet for transferrin er 2,0 - 3,3 g/L.

Laboratoriet har innført en ordning som gjør at analyse av S-Jern og S-Jernbindingskapasitet (S-TIBC) kobles slik at begge analysene blir utført når en av dem er rekvirert. Se under omtale av S-Jern vedrørende begrunnelsen for dette.

Forskjell på to prøvesvar hos samme pasient?


Analytisk variasjonskoeffisient:
Biologisk variasjonskoeffisient:
Total variasjonskoeffisient:

Norsk bruksnavn: P-TIBC
NLK-kode: NPU04133
Analysenummer: 044
Forkortet analysenavn: S-TIBC

Pasientforberedelser

Pasienten må derfor ikke ha inntatt jernpreparater minst et døgn før prøvetaking. Pga stor døgnvariasjon bør prøven tas om morgenen, men det er ikke nødvendig med faste.

Prøvemateriale og mengde

1 mL serum

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 4 eller 5.