U-Kalium

Akkreditering Alternativt navn: K, kalium i urin

Indikasjoner

Forstyrrelser av væske/elektrolyttbalansen eller syre/base-status, særlig når adekvat væsketilførsel er et problem og intravenøse infusjoner kan komme på tale. Supplement til bestemmelse av kalium i serum.

Referanseområde

Referanseområde Enhet
10 - 150 mmol/L

Tolkning

Høye verdier ved insulinmangel, metabolsk acidose, vevslesjoner, gastrointestinale blødninger, Cushings syndrom, hyperaldosteronisme. Behandling med saluretika.
Lave verdier ved oppkast, diaré, overdreven bruk av laksantia. Ved behandling av diabetisk koma. Behandling med kaliumbesparende diuretika og aldosteronantagonister.

Merknad

I spot-uriner bestemmes også kreatinin (i tillegg til den rekvirerte analytt) - som et mål på urinens konsentrasjon.

Forskjell på to prøvesvar hos samme pasient?


Analytisk variasjonskoeffisient:
Biologisk variasjonskoeffisient:
Total variasjonskoeffisient:

Norsk bruksnavn: U-Kalium
NLK-kode: NPU03787
Analysenummer: 320
Forkortet analysenavn: U-KALIUM

Prøvemateriale og mengde

5-10 mL urin

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 8.