U-Kalium

Akkreditering Alternativt navn: K, kalium i urin

Indikasjoner

Utredning av hypo- og hyperkalemi, eller andre elektrolyttforstyrrelser. Oppfølging av intravenøs væskebehandling.

Referanseområde

Referanseområde Enhet
10 - 150 mmol/L

Tolkning

Prøvesvaret skal tolkes sammen med måling av kalium i serum. Normalt forventes høyt kalium i urin ved hyperkalemi og lavt kalium i urin ved hypokalemi. Høyt kalium i urin ved samtidig hypokalemi tyder på økte kaliumtap i urin, f.eks. ved diuretikabehandling.

Lavt kalium i urin ved hyperkalemi tyder på at nyrene ikke klarer å skille ut nok kalium.

Merknad

Kreatinin måles alltid i urin i tillegg til kalium, for å kunne vurdere urinens konsentrasjon. 

Forskjell på to prøvesvar hos samme pasient?


Analytisk variasjonskoeffisient:
Biologisk variasjonskoeffisient:
Total variasjonskoeffisient:

Norsk bruksnavn: U-Kalium
NLK-kode: NPU03787
Analysenummer: 320
Forkortet analysenavn: U-KALIUM

Prøvemateriale og mengde

5-10 mL urin

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 8.