S-Kariprazin total

Preparat: Reagila

Indikasjoner

Kontroll, doseendring, bivirkninger, terapisvikt.

Tolkning

Basert på begrenset litteratur kan man ved bruk av 1,5-6 mg/døgn forvente serumkonsentrasjoner i området 20-150 nmol/L. På grunn av lang halveringstid for kariprazin og de aktive metabolittene DCAR og DDCAR oppnås stabil serumkonsentrasjon først etter 3-4 uker.

Forsiktighetsregler: Samtidig bruk av kraftige CYP3A4-hemmere gir mer enn dobling av totalkonsentrasjonen.
Halveringstid: Kariprazin 1-3 dager, metabolitten DCAR 1-3 dager, metabolitten DDCAR 13-19 dager.

Merknad

Konsentrasjon av metabolittene DCAR og DDCAR medbestemmes også.

Analysen utføres på Diakonhjemmet, senter for Psykofarmakologi (SFP).

Norsk bruksnavn: P-Kariprazin
NLK-kode: NPU58968
Analysenummer: D16
Forkortet analysenavn: KARIPRAZ

Pasientforberedelser

Prøven tas medikamentfastende 12 - 24 timer etter siste dose.

Prøvetakingsrutiner

Oppgi alle legemidler, dosering og tidspunkt for siste dose og prøvetaking.

Prøvemateriale og mengde

1 mL serum. Tas på rør uten tilsetning (ikke gel). Anbefalt henstand før sentrifugering er 30 minutter.

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 6 for innsendingsrøret.