S-Klomipramin total

Preparat: Anafranil

Indikasjoner

Kontroll, doseendring, bivirkninger, terapisvikt.

Terapeutisk område

700 - 1500 nmol/L (sum klomipramin + demetylklomipramin)

Tolkning

Høye verdier innebærer økt risiko for bivirkninger. Lave verdier innebærer risiko for manglende terapeutisk effekt. Sykdomsforhold og farmakodynamisk variasjon kan berettige serumkonsentrasjoner utenfor terapeutisk område.
Halveringstid: klomipramin: ca 20 timer, demetylklomipramin: ca 36 timer

Merknad

Konsentrasjon av metabolitten demetylklomipramin bestemmes også.

Analysen utføres på Diakonhjemmet, senter for Psykofarmakologi (SFP).

Norsk bruksnavn: P-Klomipramin
NLK-kode: NPU01616
Analysenummer: 391
Forkortet analysenavn: KLOMIPRA

Pasientforberedelser

Prøven tas medikamentfastende 12 - 24 timer etter siste dose.

Prøvetakingsrutiner

Oppgi alle legemidler, dosering og tidspunkt for siste dose og prøvetaking.

Prøvemateriale og mengde

1 mL serum. Tas på rør uten tilsetning (ikke gel). Anbefalt henstand før sentrifugering er 60 minutter.

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 6 for innsendingsrøret.