S-Klorid

Akkreditering Alternativt navn: Cl, klor

Indikasjoner

Sammen med andre elektrolytter ved vurdering av væske/elektrolytt-balansen og syre/base-forstyrrelser. Beregning av ''anion gap''. Vurdering av klortap ved oppkast av surt maveinnhold.

Referanseområde

Referanseområde Enhet
97 - 108 mmol/L

Tolkning

Høye verdier ved noen former for metabolsk acidose, hyperton dehydrering som ved diabetes insipidus og akutt nyresvikt, renal tubulær acidose, salisylatforgiftning med hyperventilasjon.
Lave verdier ved metabolsk alkalose, respiratorisk acidose, hypoosmolære tilstander som vannretensjon og elektrolytt-tap, høy laktatproduksjon ved sirkulasjonssvikt, primær aldosteronisme, thiazidbehandling, pylorusstenose, diabetisk coma, kronisk nyresvikt med opphopning av fosfat og sulfat, sterk svette kompensert ved inntak av hypoosmolær væske.

Forskjell på to prøvesvar hos samme pasient?


Analytisk variasjonskoeffisient:
Biologisk variasjonskoeffisient:
Total variasjonskoeffisient:

Norsk bruksnavn: P-Klorid
NLK-kode: NPU01536
Analysenummer: 022
Forkortet analysenavn: S-KLOR

Prøvemateriale og mengde

1 mL serum

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 4 eller 5.