B-Kvikksølv

Akkreditering Alternativt navn: Hg

Indikasjoner

Kvikksølvforgiftning. Psykiske, nevrologiske og/eller renale symptomer hos mulig kvikksølveksponerte.

Referanseområde

Referanseområde Enhet
<25 nmol/L

Tolkning

Høye verdier ved kvikksølvforgiftning. Se Tungmetallforgiftninger.

Analytisk V.K.:

Se separat tabell over Analysevariasjon

Norsk bruksnavn: B-Kvikksølv (Hg)
NLK-kode: NPU02699
Analysenummer: 029
Forkortet analysenavn: B-KVIKKS

Prøvetakingsrutiner

Heparinblod (mørk grønn propp). Røret sendes usentrifugert. Prøven oppbevares i romtemperatur frem til innsending.

Prøvemateriale og mengde

2 mL heparinblod

Merking

Benytt etikett med strekkode med sluttsiffer 7.

Relaterte sider