Pt-Laktosebelastning

Indikasjoner

Laktosebelastning anses ikke lenger indisert, og fra 30.5.14 vil vi ikke lenger utføre denne ved våre prøvetakingsenheter.
I stedet anbefales laktoseintoleranse gentest.

Referanseverdi

≥ 1,4 mmol/L

Tolkning

Når man ved laktosebelastning finner nedsatt absorbsjon av laktose, kan det ikke trekkes konklusjoner når det gjelder årsaken til en eventuell malabsorbsjon. Det kan være ulike årsaker som:

1. Laktasemangel (genetisk)
2. Generell resorbsjonssvikt av karbohydrater (''flat'' glukosekurve ved   glukosebelastning)
3. Reaktive forandringer i slimhinnen (forbigående resorbsjonssvikt etter f. eks. enteritter)
4. Malabsorbsjon av forskjellig genese (f. eks. cøliaki).

Det anbefales genetisk analyse av laktasegenet for å fastslå om det dreier seg om en genetisk laktasemangel. Ved sekundær laktasemangel normaliseres vanligvis laktaseaktiviteten når grunnsykdommen behandles. Ved stigning av S-Glukose på > 2,0 mmol/L er laktasemangel lite sannsynlig.

Merknad

Det anbefales å analysere fastende glukose før undersøkelsen.
Dersom fastende glukose er ≥ 9,0 mmol/L gis ikke laktose, og belastningen avbrytes.

Melding

Etter 30. mai 2014 utfører vi ikke lenger laktosebelastning ved våre prøvetakingsenheter.
For utredning av laktoseintoleranse, se laktoseintoleranse gentest

Analysenummer: 255
Forkortet analysenavn: B-LAKTO1

Pasientforberedelser

Pasienten må ha fastet i 8 timer før undersøkelsen og avstått fra å bruke preparater som inneholder laktase (f.eks. Lactrase, KeruTabs mm) i minst 1 døgn før undersøkelsen. På grunn av variasjoner i blodsukkeret bør ikke belastning utføres på personer med diabetes.

Prøvetakingsrutiner

Ta fastende blodsukker. Gi pasienten 50 g laktose i 400 mL vann (barn i relasjon til vekt). Ta blodprøver etter 15 minutter, 30 minutter og 1 time.

Merking

Den første prøven (fastende) merkes med etikett med strekkode med sluttsiffer 4. Til merking av prøve nr 2 - 4 kan etiketter uten strekkode benyttes. Det er viktig at prøvene 2 - 4 merkes tydelig med tidspunkt for prøvetaking.

Relaterte sider